Sökning: "Flerbostadshus"

Visar resultat 21 - 25 av 555 uppsatser innehållade ordet Flerbostadshus.

 1. 21. Energieffektivisering i befintlig bebyggelse utifrån ett CO2-perspektiv : En studie av flerbostadshus från miljonprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Nelly Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Apartment buildings; Million Programme; Energy efficiency; Energy measures; CO2-perspective; CO2-payback; Emission factor; Flerbostadshus; Miljonprogrammet; Energieffektivisering; Energiåtgärder; CO2-perspektiv; CO2-payback; Emissionsfaktor;

  Sammanfattning : I Sverige står bostads- och servicesektorn för cirka 40 % av landets totala energianvändning. Byggnader äldre än 30 år har ofta en god energibesparingspotential och energieffektivisering av dessa byggnader kan bidra till att uppnå energi- och miljömålen. LÄS MER

 2. 22. Ökad produktivitet vid nyproduktion av flerbostadshus : En implementering av Data Envelopment Analysis i byggprojekt, modellering av ett standardiserat arbetssätt vid uppbyggnad och beklädnad av innerväggar samt konkreta förbättringsförslag utifrån Lean Construction

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Cecilia Lindgren; Hanna Widgren; [2020]
  Nyckelord :Data Envelopment Analysis; Lean Construction; Production follow-up; Productivity; Standardization; Technical Efficiency; Data Envelopment Analysis; Lean Construction; Produktionsuppföljning; Produktivitet; Standardisering; Teknisk effektivitet;

  Sammanfattning : Productivity growth in the construction industry is low compared to other industries, and a large unnecessary part of a construction worker’s workday is taken up by nonvalue-creating work, such as waiting, or shifting and handling of building materials. Low productivity in construction projects makes it difficult to keep to schedules and can entail costs to construction companies when delays occur. LÄS MER

 3. 23. Energiberäkningar, energiuppföljningar och systemlösningar : Skanskas flerbostadshus i Stockholmsområdet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Anthony Haddad; [2020]
  Nyckelord :Energy calculation; Energy use; Deviation; Energiberäkning; Energianvändning; Avvikelse;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att analysera avvikelser mellan beräknad och uppmätt energianvändning för ett antal flerbostadshus i Stockholm. Detta är ett ämne som har uppmärksammats av myndigheter och företag, samtidigt som att energikraven blir ständigt tuffare. LÄS MER

 4. 24. Krav på klimatdeklaration 2022 : Klimatdeklaration utifrån Boverkets förslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Haugskott; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2017 röstade riksdagen igenom Parisavtalet med visionen att vi 2045 skall ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Detta kommer att bli en enorm omställning från det sätt vi tillverkar idag eftersom byggbranschen står för nästan en femtedel av det totala utsläppet av växthusgaser i Sverige under 2017. LÄS MER

 5. 25. Energirenovering av flerbostadshus från miljonprogrammet genom LCC-optimering : En fallstudie av två byggnader i Linköping, Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Viktoria Kindesjö; Linda Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :LCC-optimisation; Energy renovation; Building Energy Systems; the Million Programme; OPERA-MILP; Energy Efficiency; Life-Cycle Cost; Primary Energy; Greenhouse gas emissions; LCC-optimering; Energirenovering; Byggnaders energisystem; Miljonprogrammet; OPERA-MILP; Energieffektivisering; Livscykelkostnad; Primärenergi; Växthusgasutsläpp; Boverkets energiklasser;

  Sammanfattning : The content of greenhouse gases in the atmosphere is increasing resulting in climate change and efforts to stop the negative trend need to be intensified. The energy use in the Swedish residential and service sector constitutes 40 % of the total energy use of 378 TWh in the country. LÄS MER