Sökning: "Flernivåsystem"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Flernivåsystem.

 1. 1. Kommunal självstyre vs statsbundenhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Patrik Renberg; [2020-01-31]
  Nyckelord :Decentralisering; Flernivåsystem; Kommunideologi; Kommunalt självstyre; Statsbundenhet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska politiska partiers positioner gällande dimensionen självstyre kontra statsbundenhet. Studien fokuserar påhuruvida partierna föredrar att se kommuner som autonoma eller statsbundna enheter och vilka anledningar de har för dessa positioner för att på så sätt bättre förstå kommunernas roll i flernivåsystemet och förhållandet mellan kommun, region och stat. LÄS MER

 2. 2. Den subnationella tjänstemannarollen i Bryssel? : En studie som undersöker regionala tjänstemän på representationskontor i Bryssel

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Clara Zakariasson; [2018]
  Nyckelord :The Role of a Civil Servant; Brussels; Multilevel Governance; Europeanization; Lobby; Discretion; Tjänstemannaroll; Bryssel; Multilevel Governance; flernivåsystem; europeisering; påverkansarbete; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study the role of the subnational civil servant and their discretions in a Multilevel Governance context, based on how it differs from the traditional role of the civil servant in Sweden. This is done by studying officials at Swedish Regional Representation Offices in Brussels through the method of semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Rollkonflikt och rollsamverkan i ett flernivåsystem- en intervjustudie med svenska ledamöter i Regionkommittén

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Löfgren; [2016]
  Nyckelord :lämplighetslogik; rolluppfattning; flernivåstyrning; Regionkommittén; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The notion of a subnational role conception is frequently absent in the literature of role conceptions within the European Union (EU), despite that the perspective of multilevel governance has acknowledged the importance of subnational actors within the governance process of the EU. The study is based on semi-structured interviews with members of the Swedish delegation to the Committee of the Regions to explore how a subnational role conception is expressed, and interacts with a national and supranational role conception. LÄS MER