Sökning: "Flerspråkighet i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden Flerspråkighet i förskolan.

 1. 1. Inkluderingsarbetet i förskolan : Vad det är och vad det betyder för barn med ett annat modersmål

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Leopoldo Vallejos; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskolan; Inkludering; Likvärdig;

  Sammanfattning : I det här arbetet tas betydelsen av förskolans inkluderingsarbete upp men också flerspråkighetens inverkan på detta. I uppsatsens inledning beskrivs bakgrunden för intresset för detta inkluderingsarbete och varför det är viktigt att genomföra. LÄS MER

 2. 2. Trygga relationer i den flerspråkiga förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares relationsskapande med barn som har ett annat modersmål än svenska i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josefin Karlsson; Frida Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Safe relationships; mother tongue; multilingual; relational pedagogy; intercultural pedagogy.; Trygga relationer; modersmål; flerspråkighet; relationell pedagogik; interkulturell pedagogik.;

  Sammanfattning : Studien söker genom intervjuer kunskap om hur förskollärare i förskolans verksamhet beskriver att de arbetar för att skapa trygga relationer till barn med annat modersmål än svenska, samt hur de upplever att deras metoder stödjer barnens språkutveckling. Studien utgår från en kvalitativ ansats eftersom den söker detaljerad information av förskollärare ute i verksamheterna. LÄS MER

 3. 3. Modersmål i förskolan : - Möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Modersmål; Flerspråkighet; Pedagogisk miljö; Situerat lärande; Praxisgemenskap; Förskollärare; Förskola;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att bidra med kunskap om förskollärares arbete med barns rätt till utveckling av sitt modersmål i förskolan. Det har undersökts vilka utmaningar och möjligheter som finns i det här arbetet, samt hur barngruppens olika modersmål får utrymme i förskolans pedagogiska miljö. LÄS MER

 4. 4. Barnen får sitta med en iPad, that´s it : En intervjustudie som undersöker hur digitala verktyg kan gynna barn med olika modersmål i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellinor Wall; Mevljana Ziba; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; multilingual; Preeschool; Legal guardian; Parents; Digitala verktyg; Flerspråkighet; Förskolans uppdrag; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, vilket resulterar i att barnen möter olika kulturer och språk redan i förskolan. Detta har även resulterat i att förskollärarens uppdrag har förändrats i förhållande till modersmålsutveckling. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om nyanlända barns språkutveckling, samspel och kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Toloue Safdari; Selam Tewolde; [2020]
  Nyckelord :kommunication; multiculturality; multilingualism; newly arrived; flerspråkighet; kommunikation; mångkulturalitet; nyanländ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna arbetar med nyanlända barns språkutveckling i förskolan. För att ta reda på förskollärarnas arbetssätt gällande nyanlända barns språkutveckling har sex förskollärare från fem olika förskolor och två olika kommuner intervjuats. LÄS MER