Sökning: "Flerspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 1170 uppsatser innehållade ordet Flerspråkighet.

 1. 1. Att utveckla det svenska språket hos flerspråkiga barn i förskolan : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Nida Yousef; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; kommunikation; modersmål; pedagogers förhållningssätt; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Abstrakt Studien lyfter fram pedagogernas förhållningssätt till flerspråkiga barn i förskolan och hur pedagogerna arbetar med barnens utveckling av det svenska språket. Studien utgår från detsociokulturella perspektivet, där centralpunkten är att individen lär sig genom samspel med sin omgivning. LÄS MER

 2. 2. Förskolan som lärande organisation från rektorers perspektiv på samt uppfattningar om språk & flerspråkighetsutvecklande arbetssätt.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Petra Karlqvist; Sana Hafeez; [2022]
  Nyckelord :multilingualism; language development; preschool; leadership role; theoretical perspective on learning organizations; principal; educators; working methods; social constructionism.; flerspråkighet; språkutveckling; förskola; ledarroll; lärande organisationer; rektor; pedagoger; arbetssätt; socialkonstruktionism.;

  Sammanfattning : The study is based on the pre-schools principal's descriptions of their work with language and the multilingualism's developing working methods in learning organizations to promote multilingualism and the language development of and for children in preschool. Social constructionism and Theoretical perspective on learning organizations are the theories in which the study is based, empirical data were collected via four semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. "Nalta eljest" : En undersökning av det dialektala språket i romanen Jag for ner till bror

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Stella Lyssarides; [2022]
  Nyckelord :Dialekt; skönlitteratur; identitet; Karin Smirnoff; Norrland; norrländsk dialekt; litterär stilistik.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag vilken effekt dialektala inslag har i skönlitteratur. Jag utgår från romanen Jag for ner till bror av Karin Smirnoff (2018) och undersöker vilka dialektala ord och uttryck som finns i romanen samt vilken funktion dessa fyller. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga barns identitetsutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lagerroos Emily; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; identitet; identitetsutveckling; kultur; material; metoder; miljö; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt arbetemed flerspråkiga barns identitetsutveckling i förskolan. Studiens valda metod ärsemistrukturerade intervjuer som har genomförts skriftligt via mejl med åttaförskollärare för att uppnå studiens syfte. LÄS MER

 5. 5. Handskrift eller digitala skrivmedel? : En kvantitativ studie om elevers val av skrivmedel vid textskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Berlin; Cecilia Svärd; [2022]
  Nyckelord :handskrift; digitala skrivmedel; elevperspektiv; skrivutveckling; flerspråkighet; tidig skrivundervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Att identifiera den faktiska fördelningen i skrivundervisningen bland elever i årskurs 3 utifrån hur många som väljer att skriva sina texter på dator respektive för hand när valet står fritt samt att identifiera eventuella faktorer till varför. Metod: En kvantitativ enkätstudie utfördes med sammanlagt 86 deltagare. LÄS MER