Sökning: "Flex-office"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Flex-office.

 1. 1. En jämförelse mellan flex-kontor och cellkontor utifrån arbetstrivsel

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Stigedal; [2018]
  Nyckelord :Office design; job satisfaction; cell office; activity based office; flex office; Kontorsdesign; arbetstillfredsställelse; cellkontor; aktivitetsbaserat kontor; flex- kontor;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to access the individual's experience of job satisfaction in a cellular office compared to a flex-office. The purpose was answered on the basis of the question: how does the experience of job satisfaction look like in work in a cellular office compared to a flex-office? The study is qualitative and uses semi-structured deep interview as method. LÄS MER

 2. 2. När ens fasta plats försvinner : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av bytet från traditionellt till aktivitetsbaserat kontor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alicia Hansen; Johanna Vadsten; [2017]
  Nyckelord :Activity-based office; activity-based working; ABW; flex office; sensemaking; experiences; Aktivitetsbaserade kontor; aktivitetsbaserat arbetssätt; aktivitetsbaserad arbetsmiljö; flexkontor; meningsskapande; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie har utgångspunkt i den trend där allt fler organisationer, såväl privata som offentliga, idag inför aktivitetsbaserade kontor. Studiens syfte är att undersöka de anställdas upplevelser av den förändringsprocess som genomförts till aktivitetsbaserat kontor och deras upplevelser av att arbeta aktivitetsbaserat. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsbaserade kommuner : nödvändighet eller fluga?

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Johansson; [2015]
  Nyckelord :Activity based workplace; flex office; combo office; flexible office solutions; decision making process; planning process; municipalities; organizational trend.; Aktivitetsbaserat kontor; flexkontor; kombikontor; flexibel kontorslösning; beslutsprocess; planeringsprocess; kommuner; organisationsmode.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att försöka förstå faktorerna och motiven bakom kommunernas övergång från cellkontor till aktivitetsbaserade kontorslösningar. För att se vad som har påverkat beslutet om övergången och för att se hur kommunerna har gått till väga under processen mot införandet av den nya kontorsformen. .. LÄS MER

 4. 4. Implementation av prototyp för inomhuspositionering

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Dan Andersson; [2013]
  Nyckelord :nfc; near field communication; positionering; inomhus; wlan; location-based service; android; flexkontor; nfc; near field communication; positioning; indoor; wlan; location-based service; android; flex-office;

  Sammanfattning : Utveckling av teknik skapar ständigt nya möjligheter men innebär också stora förändringar för företag och organisationer. Mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer, mobilkommunikation och molnteknik gör det möjligt idag att inte längre vara bunden av tid, plats eller en enhet för att kunna arbeta. LÄS MER

 5. 5. Att lokalisera kompetenser på flexkontoret :  

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Camilla Arnbom; [2012]
  Nyckelord :Flex Office; Wayshowing; Relations; Information Design; Flexkontor; Wayshowing; Relationik; Informationsdesign.;

  Sammanfattning : To find competencies on a workplace with flex office structure.Companies today, 2012 are facing new opportunities and challenges. Information technology develops, competition is bigger today than ever, increased environmental requirements will be added and new patterns of life and values are occurring. LÄS MER