Sökning: "Flex"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Flex.

 1. 1. Koncept för friktionstest i trycksatt ångmiljö

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Nils Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Pressure vessel; Tribometer; FEA; Design; Tryckkärl; Tribometer; FEM; Design;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete var att utforma ett koncept för friktionsmätning i trycksatt ångmiljö mellan materialparen trä/metall och metall/metall. Krav på konstruktionen var att hastigheten skulle kunna regleras mellan 0-100 meter per sekund under sex bars övertryck i 100 % luftfuktighet vid temperatur upptill 180 grader Celsius till uppdragsgivaren Mittuniversitetet i Sundsvall. LÄS MER

 2. 2. Wireless Control of a Robotic Arm

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Alan Issa; Christos Andreanidis; [2021]
  Nyckelord :Mechatronics; Robotic Arm; Wireless Control;

  Sammanfattning : This paper looks at all aspects of developing a robotic arm and hand that consists of five fingers which is able to imitate human movements. The imitation ability, accuracy and factors affecting both points are studied. A project like this requires the interplay of various electrical components to achieve the desired results. LÄS MER

 3. 3. Den lugna oasen i en aktiv miljö : En studie om lugna zoner i ett aktivitetsbaserat flexkontor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fanny Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Activity-based flex office; spatial communication; visual rhetoric; zones; inclusive design; spatial design; Aktivitetsbaserat flexkontor; rumslig kommunikation; visuell retorik; zoner; inkluderande design; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : Olika kontorstrender kommer och går och den flexibla arbetsplatsen har blivit allt vanligare i samhället. Idén om att varje individ själv ska ha möjlighet att välja sin arbetsplats efter olika arbetsuppgifter är grundtanken i det aktivitetsbaserade arbetssättet, en kontrast till de klassiska cellkontoren. LÄS MER

 4. 4. Design and Analysis of Electric Over-actuated Vehicle Suspension

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ankith Suresh Athrey; [2020]
  Nyckelord :RCV; ITRL; MBD; CAD; FEM; RCV; ITRL; MBD; CAD; FEM;

  Sammanfattning : The main aim of this master thesis is to improve the performance of the Research Concept Vehicle (RCV). The RCV is an electric over-actuated vehicle developed at Integrated Transport Research Lab (ITRL) at KTH Royal Institute of Technology. The vehicle steer, camber, drive, and brake on each wheel of the vehicle. LÄS MER

 5. 5. Var är min plats idag? : En studie i hur aktivitetszoners funktioner kan kommuniceras i det digitala rummet för en bättre användarupplevelse på aktivitetbaserat flexkontor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Carlén; [2020]
  Nyckelord :Activity-based flex office; workplace; zone; availability; interaction; digital tool; digitization; congeniality; visual communication; user experience; Aktivitetsbaserat flexkontor; arbetsplats; zonindelning; tillgänglighet; interaktion; digitalt verktyg; digitalisering; kongenialitet; visuell kommunikation; användarupplevelse;

  Sammanfattning : This thesis is in the field of information design with a focus on spatial design. The study has been conducted to investigate how theories and methods in information design can be applied to digitally communicate activity zone functions in an activity-based flex office. LÄS MER