Sökning: "Flexibel arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Flexibel arbetsplats.

 1. 1. Polisens omorganisation : Polisers upplevelser av den stora polisreformen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jesper Thurn; [2017]
  Nyckelord :Polisen; Polismyndigheten; Omorganisation; Polisreform; Engagemang; Motivation; Arbetsmiljö; Arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerade poliser i yttre tjänsts upplevelser av den storapolisreformen. Frågeställningarna berörde huruvida polisreformen fått konsekvenser påpolisernas motivation, engagemang och arbetsmiljö samt huruvida poliserna upplevdeatt polisomorganisationen uppnått de stipulerade målen om en mer flexibel myndighetoch en organisation närmare medborgarna. LÄS MER

 2. 2. Finns det ett kontor som passar alla? : En kvalitativ studie om det aktivitetsbaserade arbetssättet på Karlstad kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskapKarlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskapKarlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Anna Sohlberg; Amanda Andersson; [2017]
  Nyckelord :ABW; Activity Based Workplace; Flexible Workplace; Open Landscape Office; Aktivitetsbaserat arbetssätt; Flexibel arbetsplats; Kontorslandskap;

  Sammanfattning : År 2015 flyttade medarbetare från tre av Karlstad kommuns förvaltningar in i Samhällsbyggnadshuset i Karlstad. I och med flytten gjorde man omfattande förändringar beträffande arbetsmiljön och övergick från att arbeta i cellkontor till att tillämpa ett aktivitetsbaserat arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa i arbetslivet : Arbetsgivares syn på ansvar i en tid av biomedikalisering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emma Axinder; [2017]
  Nyckelord :Arbetsgivare; arbetsliv; biomedikalisering; diskursanalys; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa förstås idag som ett stort samhällsproblem som också får utslag på arbetsmarknaden. I mars 2016 fick arbetsgivarna ett ökat ansvar för medarbetarnas välmående. LÄS MER

 4. 4. Individens upplevelse av ett aktivitetsbaserat kontor - En studie av psykosocial arbetsmiljö på Skanska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jenny Nilsson; [2014-10-24]
  Nyckelord :Skanska; aktivitetsbaserad arbetsplats; förändring; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att effektivisera företag i syfte att uppnå en ökad flexibilitet och anpassning till samhället. I och med de förändringar som genomförs på företagen förväntas individen att vara flexibel och anpassa sig därefter. LÄS MER

 5. 5. Timanställd på heltid – en kvalitativ studie om unga tidsbegränsat anställdas arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mitra Mårtensson; [2014]
  Nyckelord :Timanställd; tidsbegränsad; anställning; flexibel; arbetsmarknad; prekariat; Social Sciences;

  Sammanfattning : På dagens arbetsmarknad krävs flexibla organisationer vilka är anpassningsbara till marknadens olika skiftningar (Allvin et al.2006:23). Detta görs bland annat genom den så kallade tidsbegränsade anställningen, vilken blir allt mer vanlig. LÄS MER