Sökning: "Flexibility"

Visar resultat 1 - 5 av 2641 uppsatser innehållade ordet Flexibility.

 1. 1. Utvärdering av beräkningsverktyg för klimatpåverkan från mjölk- och nötköttsproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karin von Greyerz; [2021]
  Nyckelord :Climate impact; climate calculation; milk production; beef production; life cycle assessment; sustainable development; Klimatpåverkan; klimatberäkning; mjölkproduktion; köttproduktion; livscykelanalys; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Jordbruket är en sektor som står för en stor del av vår klimatpåverkan där animalieproduktionen bidrar med ungefär 15 %, främst från idisslare. För att minska klimatpåverkan kan klimatberäkningar utföras för att hitta möjligheter till förbättring. Dessa beräkningar är komplexa med stora osäkerheter. LÄS MER

 2. 2. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 3. 3. Giget och anställningen - En arbetsrättslig analys av gig-ekonomin och arbetstagarbegreppet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gabriel Lindgren Cortés; [2021]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; arbetstagarbegreppet; delningsekonomi; plattformsföretag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The labour market is dynamic and constantly changing due to digitalization and new technology. In recent years, the growth and global outspread of the collaborative and gig economy has been evident and companies like Uber and Taskrunner have quickly become well known household names. LÄS MER

 4. 4. Systematiskt arbetsmiljöarbete på digitala plattformar - Hur Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1, påverkar de moderna plattformsföretagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Stigmar; [2021]
  Nyckelord :Systematisk arbetsmiljö Plattformsföretag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker förhållandet mellan plattformsföretag och arbetsmiljöreglerna i AFS 2001:1. Framväxten av delningsekonomin har inneburit att traditionella begrepp som arbetsgivare och arbetstagare, anpassade för bilaterala företagsstrukturer, har ställts på sin spets och att gränsdragningsproblematiken mellan ett anställningsförhållande och uppdragsförhållande blivit ett faktum i och med dagens komplexa flerpartsstrukturer. LÄS MER

 5. 5. Virtuell verklighet i analog praktik: En studie av professionella VR-utövares uppfattning om VR-terapi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ludvig Alexander Simonsen; Linda Larsson; [2021]
  Nyckelord :VR-therapy; virtual reality; CBT; phobias; exposure therapy; Social Sciences;

  Sammanfattning : An increasing number of people are suffering from mental illness. The lack of viable treatment options has left many without a proper opportunity to get help, henceforth there is a need for new ways for therapists to give treatment. LÄS MER