Sökning: "Flexibla hyresavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Flexibla hyresavtal.

 1. 1. Flexibla hyresavtal – En växande trend på kontorsmarknaden : Fördelaktigt för fastighetsägare och hyresgäster?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ida Kristoferson; Oscar Lithander; [2020]
  Nyckelord :Flexible Leases; Flexible Offices; Property Owners; Tenants; Future Offices; Real Estate Market; Commercial Real Estate; Flexibla hyresavtal; Flexibla kontorslokaler; Fastighetsägare; Hyresgäster; Framtidens kontorslokaler; Fastighetsbranschen; Kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Till följd av digitaliseringens framfart förändras företags och medarbetares arbetssätt varpå nya krav ställs på kontors- och hyresavtalsutformningar. De krav som ställs idag kan sammanfattas med ett ord – flexibilitet. LÄS MER

 2. 2. Coworking – När är det fördelaktigt? : En jämförelse mellan coworking och traditionella kontor

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Måns Johansson; Malin Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Flexible offices; Profitability; Offices; Tenants; Coworking; Flexibla kontor; Lönsamhet; Kontorslokaler; Hyresgäster;

  Sammanfattning : Under senare år har efterfrågan på flexibla avtal ökat på den svenska kontorsmarknaden, vilket har banat väg för ett nytt kontorskoncept - coworking. Konceptet, som är snarlikt kontorshotell, bygger på filosofin om att kapitalvaror och tjänster ska delas mellan parter. LÄS MER

 3. 3. Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Lundin; Rebecka Johnell; [2019]
  Nyckelord :Coworking; framtidens kontor; flexibla kontor; kontorstrender; framtidens hyresgäster; fastighetsbolag; kontorslokaler; kontorsmarknad.; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. LÄS MER

 4. 4. Kontorshyresgästers betalningsvilja för flexibla hyresavtal : En undersökning av kontorshyresmarknaden i Stockholm CBD

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Linjo; Alexandar Andonov; [2019]
  Nyckelord :Flexible leases; commercial leases; menu of contracts; willingness to pay; Flexibla hyresavtal; kommersiella hyresavtal; meny av kontrakt; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Kontorshyresmarknaden i Stockholm har de senaste åren blomstrat med höga hyresnivåer, låga vakansgrader och en stabil ekonomisk tillväxt. Allt fler företag söker sig till kontor inne i Stockholm city vilket har lett till att hyresgästerna befinner sig i en position där det är konkurrens om utbudet på lokaler samtidigt som efterfrågan på mer flexibilitet i hyresavtalen har ökat. LÄS MER

 5. 5. Kommersiella hyresavtal i förändring : Co-working - En perfekt kompromiss?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Caroline Hansols; Cassandra Steffensen; [2019]
  Nyckelord :Co-working; rental law; commercial leases; notification periods; indirect protection of possession; Co-working; hyreslagstiftning; kommersiella hyresavtal; Jordabalken; uppsägningstider; indirekt besittningsskydd;

  Sammanfattning : Följande rapport kommer redogöra för den hyresrättsliga aspekten på det nya fenomenet co-working.Undersökningen genomförs genom att granska ett antal avtal som används av aktörer på marknaden i Stockholm.Co-working tar sin början i San Fransisco 2005 och har sedan dess vuxit explosionsartat. LÄS MER