Sökning: "Flexor tendon injury"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Flexor tendon injury.

 1. 1. EFFEKTEN AV AKTIV ELLER PASSIV RÖRELSETRÄNING EFTER BÖJSENSKADA I HANDEN FÖR ATT ÅTERFÅ AKTIVITETSFÖRMÅGAN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Tenfält; [2019-02-28]
  Nyckelord :Flexor tendon injury; ; early active motion; early passive motion; rehabilitation; outcome measure;

  Sammanfattning : Bakgrund Böjsenskador i fingrarna är relativt vanligt förekommande på Sverigeshandkirurgiska kliniker. Orsaken är ofta en skärskada. En avskuren sena måstesys ihop för att handen ska kunna användas i dagliga aktiviteter. Efter ensensutur finns stor risk för sammanväxningar, vilket kan påverka finmotorikoch greppförmåga. LÄS MER

 2. 2. Autologous conditioned serum och platelet rich plasma : innehåll och användning vid osteoartrit och senskador hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johan Lundgren; [2018]
  Nyckelord :autologt konditionerat serum; ACS; ; IRAP; Platelet Rich Plasma; PRP;

  Sammanfattning : Rörelsestörningar hos hästar är ett problem med många orsaker, exempelvis trauma eller överbelastning. Som behandlande veterinär finns det flera behandlingsmetoder att välja mellan. Autologa behandlingsmetoder växer sig starkare och används idag av många, trots att behandlingarna inte är helt utredda till innehåll och funktion. LÄS MER

 3. 3. En kartläggning av behandlingsmetoder vid böjsen- och gaffelbandsskador hos varmblodiga travhästar

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sara Andersson; Madelen Sandell; [2010]
  Nyckelord :häst; gaffelband; böjsenor; shockwave; stamceller;

  Sammanfattning : Skador på böjsenor och gaffelband är relativt vanligt på varmblodiga travare och många studier har gjorts på olika behandlingar. Detta arbete tar upp metoder som används i dagens veterinärmedicin i Sverige vid behandling av dessa skador och försöker kartlägga faktorer som påverkar behandlingsresultatet, samt att undersöka förekomsten av hemgångsråd. LÄS MER

 4. 4. Skador på ytliga böjsenan hos ridhästar : en retrospektiv fallstudie över konservativ behandling

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maria Sjöström; [2005]
  Nyckelord :häst; tendinit; ytliga böjsenan; konservativ behandling; senskada;

  Sammanfattning : Injuries of the superficial digital flexor tendon are common in racehorses with many reports on different treatment regimes. However there are few studies in riding horses. LÄS MER