Sökning: "Flinck"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Flinck.

 1. 1. Historia i varje anläggning : landskapsarkitekters förhållningssätt till historiska platser och anläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Eveline Hallgren; Charlotta Norderyd; [2023]
  Nyckelord :byggnadsminne; Florens-deklarationen; historia; ideal; inspiration; landskapsarkitekt; landskapsarkitekturhistoria; landskapsarkitektur; restaurering; rekonstruktion; vårdplan;

  Sammanfattning : Alla platser och anläggningar har en historia. Inom landskapsarkitektyrket finns det flera sätt att förhålla sig till landskapsarkitekturhistoria. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar för patienter och omvårdnadspersonal inom psykiatrin under covid-19 pandemin : En litteratur översikt

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Daniel Flinck; Joel Wahlsberg; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; psychiatric care; mental illness; digitalization; covid-19; psykiatrisk vård; omvårdnad; patienter; omvårdnadspersonal; digitalisering;

  Sammanfattning : Background: The covid-19 pandemic has put great pressure on healthcare globally. Healthcare had to adapt to a new disease and its consequences. Initially the covid-19 pandemic made no difference to somatic care or psychiatric care, which lead to new problems and approaches to psychiatric care. LÄS MER

 3. 3. Synen på fritidslärarens yrkesroll : ur olika perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Viktoria Teglund; Frida Flinck; Oskar Åstrand; [2021]
  Nyckelord :Socialkonstruktivism; organisationsnivå; lärandeuppdrag; yrkesrollen; synsätt; fritidslärare;

  Sammanfattning : Studiens resultat tyder på flera likheter bland rektorerna och dessutom synliggörs vissa skillnader i de tre olika kategorierna som implicerar lärandeuppdrag, organisationsnivå och yrkesrollen. Efter att ha sorterat och analyserat det empiriska materialet blev dessa tre övergripande teman begripliga och lättare att uppfatta. .. LÄS MER

 4. 4. Cloud Gaming: A QoE Study of Fast-paced Single-player and Multiplayer Games

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sebastian Flinck Lindström; Markus Wetterberg; [2020]
  Nyckelord :cloud computing; cloud gaming; QoE; frame age; single-player; multiplayer; gaming; fast-paced; performance;

  Sammanfattning : Cloud computing is a way to deliver high-performance services to clients who would not usually be able to handle the computations on their own. They rely on computers in the cloud performing the calculations and therefore ease the load on the client-side. LÄS MER

 5. 5. Kan organisationer behålla sina medarbetare med hjälp av Employer Branding? En kvalitativ analys av hur olika organisationer använder sig av Employer Branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lisa Berg; Emilie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Grundad teori; Employer Brand; Employer Branding; Employer Branding Strategieer; Medarbetarretention och Organisationskultur; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Arbetets art: Kandidatuppsats Sidantal: 49 Titel: Kan organisationer behålla sina medarbetare med hjälp av Employer Branding? En kvalitativ analys av hur olika organisationer använder sig av intern Employer Branding Författare: Lisa Berg och Emilié Larsson Handledare: Agneta Wångdahl Flinck Datum: 2019-01-14 Sammanfattning: Den föränderliga arbetsmarknaden har resulterat i att det idag är svårare för organisationer att behålla kompetenta medarbetare. Detta eftersom arbetstagare idag har flexibla anställningsförhållanden som bidrar till att det blir lättare för dem att byta arbetsplats. LÄS MER