Sökning: "Flippat klassrum"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Flippat klassrum.

 1. 1. Matematiklärares uppfattning om undervisningsmetoden Flippat klassrum ochur lärare uppfattar att det påverkar skolår 4-6-elevers lärande i matematik : En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Daniel Esteban; [2020]
  Nyckelord :Flippat lärande; matematik; undervisningsmetod; lärarperspektiv; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka matematiklärares uppfattning om undervisningsmetoden Flippat klassrum och hur lärare uppfattar att det påverkar årskurs 4-6-elevers lärande i matematik. Flippat klassrum innebär att det sker en växling mellan vad som normalt görs i klassen och vad som normalt görs som hemuppgift. LÄS MER

 2. 2. Att förbereda elever för det digitala samhället : En studie om flerformsundervisning, flippat klassrum och fjärrundervisning i engelskundervisning för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Alexandra Gaspar; [2020]
  Nyckelord :face-to-face teaching; f2f teaching; blended teaching; flipped classroom; synchronous learning; Flippat klassrum; flerformsundervisning; klassrumsundervisning; fjärrundervisning; digitala undervisningsmetoder; språkinlärning;

  Sammanfattning : Denna studie är en intervjustudie som presenterar lärares användning av flerformsundervisning (blended teaching), flippat klassrum (flipped classroom) och fjärrundervisning i engelskundervisning. I studien har totalt fem engelsklärare som undervisar i årskurs 4, 5 eller 6 och som använder sig av fjärrundervisning, flippat klassrum och/flerformsundervisning intervjuats. LÄS MER

 3. 3. En analys av flippat klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alija Mesetovic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vad karaktäriserar matematikvideor i framtidens klassrum? : En granskning av hur lärarstudenter väljer att göra sin första matematikvideo

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Björn Runow; [2019]
  Nyckelord :Matematikvideo; mikroföreläsning; Flippat klassrum; Flippat lärande; Multimedia;

  Sammanfattning : I denna fallstudie granskas 19 matematikvideor och utvärderingar som gjorts av lärarstudenter vidLinköpings universitet. Ingen deltagare i studien hade tidigare skapat en matematikvideo. LÄS MER

 5. 5. Effekter av flippat klassrum på grundskoleelevers prestationer, resultat och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lassana Ouattara; [2019]
  Nyckelord :Flippat Klassrum; Motivation; Prestation; Försöksgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : Jag har genom en longitudinell studie under ett och ett halvt år, undersökt effekterna av flippat klassrum i två årskurs 4 och vidare årskurs 5 klasser i naturorienterande (NO) undervisning. Studien omfattar försöksgrupp och kontrollgrupp med totalt 39 elever, och fokuserar på elevernas prestationer i olika kunskapstester under en period då en av klasserna (försöksgruppen) undervisats genom en form av flippat klassrum och den andra klassen (kontrollgruppen) undervisats genom ett så kallat traditionellt undervisningsformat och vice versa. LÄS MER