Sökning: "Flippat klassrum"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Flippat klassrum.

 1. 1. ”Have och has – hur är det nu man gör?” : En studie av tre instruktionsfilmer i metoden flippat klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Laura Salonurmi; [2020]
  Nyckelord :flippat klassrum; läromedel; filmanalys; språkdidaktik;

  Sammanfattning : Användning av metoden flippat klassrum har ökat i skolvärlden. Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur tre olika undervisningsfilmer som nyttjas i samband med metoden flippat klassrum och som används inom engelskundervisningen vid det grammatiska momentet användning av have och hassvarar mot flippat klassrum som didaktisk metod. LÄS MER

 2. 2. Att flippa läxan – En kvalitativ intervjustudie om lärares erfarenheter av flippade läxor i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :flipped classroom; flipped homework; mathematics; Flippat klassrum; flippad läxa; läxa; matematik; videoföreläsning;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie behandlar användningen av läxor i det flippade matematikklassrummet, så kallade flippade läxor. Flippat klassrum är en pedagogisk arbetsmetod som karaktäriseras av att traditionella föreläsningar flyttas ut ur klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Matematiklärares uppfattning om undervisningsmetoden Flippat klassrum ochur lärare uppfattar att det påverkar skolår 4-6-elevers lärande i matematik : En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Daniel Esteban; [2020]
  Nyckelord :Flippat lärande; matematik; undervisningsmetod; lärarperspektiv; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka matematiklärares uppfattning om undervisningsmetoden Flippat klassrum och hur lärare uppfattar att det påverkar årskurs 4-6-elevers lärande i matematik. Flippat klassrum innebär att det sker en växling mellan vad som normalt görs i klassen och vad som normalt görs som hemuppgift. LÄS MER

 4. 4. ”Have och has – hur är det nu man gör?” : En studie av tre instruktionsfilmer i metoden flippat klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Laura Salonurmi; [2020]
  Nyckelord :flippat klassrum; läromedel; filmanalys; språkdidaktik;

  Sammanfattning : Användning av metoden flippat klassrum har ökat i skolvärlden. Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur tre olika undervisningsfilmer som nyttjas i samband med metoden flippat klassrum och som används inom engelskundervisningen vid det grammatiska momentet användning av have och has svarar mot flippat klassrum som didaktisk metod. LÄS MER

 5. 5. Visuellt stöd i slöjd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nils Palm; [2020]
  Nyckelord :Slöjd; Slojd; Sloyd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta examensarbete är ett utvecklingsarbete med ämnesdidaktisk inriktning, där prövande av nya metoder för undervisning med visuellt stöd i slöjdämnet, står i fokus. I mitt arbete som lärare i trä och metallslöjd upplevde jag att de kunskaperna som jag skulle bedöma, höll en för låg nivå hos allt för många elever. LÄS MER