Sökning: "Floating signifier"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Floating signifier.

 1. 1. "Woke-Washing" a Brand : An Analysis of Socially Progressive Marketing by Nike on Twitter and the User Response to it

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Nadim Herbert; [2020]
  Nyckelord :Woke-Washing; Nike; Serena Williams; Colin Kaepernick; Marketing; Twitter;

  Sammanfattning : This study examines two marketing campaigns on the social media platform Twitter by the brand Nike, with the campaigns involving American football player Colin Kaepernick and tennis player Serena Williams respectively. The study specifically explores how Nike utilizes socially and politically progressive values in these marketing   campaigns and how users then respond to it on Twitter, with the source material consisting of four Twitter-posts, two by Nike and one each by the two athletes involved, as well as the replies by other Twitter-users to those posts. LÄS MER

 2. 2. Visualizing a better city : – How the city portrays a technological marvel as means to enter the future

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jan Fritz-Patrik Ankarbåge; [2018]
  Nyckelord :Visualization; Actor-network theory; Enrollment; Discourse; Norrköping;

  Sammanfattning : This study explores how the center ’Visualisering C’ in Norrköping municipality ties into an actor-network that includes Linköping University, Norrköping municipality and Region Östergötland. The purpose was to discern how the master signifier was ‘development’ was constructed and connected within the discursive field with differencing actors with the Visualisering C as a focal point for the actors. LÄS MER

 3. 3. "Det vi gör är på något sätt ändå att berätta en slags story om hur världen ser ut" : Kategoriskapande och marginalisering på svenskspråkiga Wikipedia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Karin Jonsson Sandström; [2018]
  Nyckelord :Library science; Information science; Queer theory; Encyclopedias and dictionaries; Wikis computer science ; Classification; Internet.; Biblioteks- och informationsvetenskap; queerteori; encyklopedier; wikier; klassifikation; internet.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how categorisation of marginalised groups is done on Swedish Wikipedia. Taking its starting point in social constructionism and critical knowledge organisation research, classic knowledge organization is seen as inherently flawed. LÄS MER

 4. 4. Hela världens skönlitteraturer? : En diskursanalytisk studie om svensklärares förhållningssätt till icke västerländsk skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Robin Lindqvist; Ebba White; [2017]
  Nyckelord :discourse; fiction from outside of the Western world; inclusion; integration; exclusion; teaching literature; teachers in the Swedish language; upper secondary school; diskurs; icke västerländsk skönlitteratur; inkludering; integrering; exkludering; litteraturundervisning; svensklärare; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This study investigates teaching of fiction from outside of the Western world. The study was conducted via a discourse analysis of five semi structured interviews with upper secondary school teachers in Swedish language and literature. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller icke vara : Autonomibegreppet hos Kant, Adorno och i gatukonstens diskurs

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning

  Författare :Freddie Ross; [2015]
  Nyckelord :Street Art; Autonomy; Art; Adorno; Kant; Myth; Floating signifier; Antagonism; Cultural Industry;

  Sammanfattning : To Be or Not to Be explores the concept of autonomy within the street art discourse and it starts byanalyzing the concept in both Immanuel Kant's and Theodor W. Adorno's theories of autonomy. Thepaper's main focus is the autonomy of art and artistic autonomy and how these ideas are expressedand viewed within the discourse of street art. LÄS MER