Sökning: "Flood Risk"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Flood Risk.

 1. 1. A New Planning Approach - preparing for an increased flood risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Astrid Rosén Steen; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Urban Design; City Planning; Planning Development; Climate Adaptation; Flood Risk; A New Approach; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : How should we deal with city planning in a world that is rapidly turning urban, without destroying valuable nature assets along the way? The last decades are proof that the system we are using today is not up to the challenge. Therefore this thesis is showing a new approach to how comprehensive city planning can grow from nature based values and a deeper understanding of a city’s foundation. LÄS MER

 2. 2. Risk acceptance in flood affected areas in Nyando, Kenya

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Viktor Asking; Jonas Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Risk acceptance; natural hazard; flood; drought; human values; risk perception; risk reduction; Nyando wetlands; Kisumu County; Kenya; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The area of Nyando wetlands experience floods almost every year due to heavy rainfall in the surrounding highlands. This area is populated, and this thesis aims to understand how the risk acceptance is developed. LÄS MER

 3. 3. Motivation att utföra skyddsåtgärder : Innan, under och efter översvämning i privata villahushåll

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Fabian Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Anpassning; översvämning; riskhantering; protection motivation theory;

  Sammanfattning : Introduktion och syfte: Årsmedelnederbörd och antalet extrema nederbördstillfällen i Sverige antas öka i framtiden. När antalet extrema nederbördstillfällen ökar så ökar också antalet försäkringskompensationer till privata husägare. LÄS MER

 4. 4. Implementering av HAZUS-MH i Sverige : Möjligheter och hinder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Thorell; Mattias Andersson; [2019]
  Nyckelord :HAZUS-MH; GIS; Hazard; Flood; Data processing; HAZUS-MH; GIS; Risk; Översvämning; Databearbetning;

  Sammanfattning : För modellering av risker vid naturkatastrofer är GIS ett grundläggande verktyg. HAZUS-MH är ett GIS-baserat riskanalysverktyg, utvecklat av den amerikanska myndigheten FEMA. LÄS MER

 5. 5. Global satellite data as proxies for urbanization in flood prone areas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Florian van Schaik; [2018]
  Nyckelord :flood exposure; global satellite data; urbanization; remote sensing; sustainable development;

  Sammanfattning : Delta regions are typically characterized by their high population density, low elevation, and risk of flooding. Long term planning and preparation is needed to mitigate the adverse effects of floods. LÄS MER