Sökning: "Floor Ruijssenaars"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Floor Ruijssenaars.

  1. 1. Dietary intake of Swedish students and Dutch exchange students living in Sweden

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

    Författare :Floor Ruijssenaars; Inge Polman; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER