Sökning: "Florije Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Florije Andersson.

  1. 1. Konflikter mellan barn i förskolan : Intervjuer med pedagoger om deras erfarenhet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Cecilia Lillhage; Florije Andersson; [2021]
    Nyckelord :konflikt; konflikthantering; förskola;

    Sammanfattning : Detta arbete handlar om att studera vilka olika strategier som pedagoger i förskolan använder för att lösa konflikter mellan barnen. Syftet har varit att studera hur konflikter mellan barnen uppfattas och hanteras inom och mellan olika personalgrupper på förskolan. LÄS MER