Sökning: "Florist betyg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Florist betyg.

 1. 1. En resa i betygsskalan : en studie av hur medieelever beskriver att bli betygssatta i de medie-estetiska ämnena

  M1-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Hammar Lovisa; [2014]
  Nyckelord :politics; society; grade system; grades; mark; summative grading; formative grading; ethnographic study; discourse analysis; discourse theory; esthetical program; self-image of the pupils; teacher profession; politik; samhället; betygssystemet; betyg; betygssättning; summativ bedömning; formativ bedömning; etnografisk studie; diskursanalys; diskursteori; estetiskt program; elevers självbild; läraryrket;

  Sammanfattning : Min tanke bakom undersökningen är att betygsättning och olika former av bedömningssätt är frågor lärare måste ta ställning till i utövandet av sin yrkesroll, från ett makt- och elevperspektiv. Som lärare har man makten att öppna respektive stänga dörrar för elever, då betyg blir avgörande för elevernas vidare utbildning. LÄS MER

 2. 2. Tre före detta floristelevers upplevelser av gymnasieskolan – utifrån kreativitet,motivation, bildning och förståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Malin Westin; [2012]
  Nyckelord :florist program; creativity; motivation; education; understanding; experiences; floristprogrammet; kreativitet; motivation; bildning; förståelse; upplevelser;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att belysa tre före detta floristelevers tankar och upplevelser av sin treåriga gymnasieutbildning på Hantverksprogrammet, med inriktning florist. Alla tre tog studenten från samma klass 2011 och är i dag verksamma florister. LÄS MER