Sökning: "Flow Security"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden Flow Security.

 1. 1. FLOW SECURITY THEORY: A new perspective on the implications of Nord Stream 2 for EU-Russia energy relations.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Scott Nichol; [2021-06-28]
  Nyckelord :Energy Security; Flow Security; NoStream 2; Russia; EU;

  Sammanfattning : Energy security presents a longstanding, constantly evolving challenge for both the State andmultilateral institutions. Despite commonality in the challenges they face, their approachesremain divergent. LÄS MER

 2. 2. Ruttplaneringens betydelse och informationsflödets inverkan : En studie om hur dessa kan reformeras inom små företag i tillväxtfasen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Johansson; Isagel Josefsson; Michaela Larsson; Klara Stenholm; [2021]
  Nyckelord :ruttplanering; informationsflöde; Transport Value Stream Map; standardisering;

  Sammanfattning : Dagens parallella ökning av konsumtion och hållbarhetstänk ställer höga krav på företag. Digitaliseringen och den tekniska progressionen utmanar företag än mer att arbeta mot ständig förbättring för att bibehålla sin konkurrenskraft och är en aspekt som studien lyfter. LÄS MER

 3. 3. Platser som attraherar cannabislangning i stadsmiljön: En observationsstudie i stadsplaneringen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jeanette Bakhaya; Farah Kassem; [2021]
  Nyckelord :Crime Pattern Theory; Social Disorganization Theory; fysiska stadsmiljön; trygghet; säkerhet; cannabisöverlåtelse; cannabislangning; cannabisförsäljning; langning; CPTED; rutinaktivitetsteori;

  Sammanfattning : Till följd av att cannabisförsäljningen tillfört konflikter och varit en grundläggande orsak till ökat antal dödsskjutningar i Sverige de senaste åren, råder det därmed ingen tvekan om att det krävs satsningar för att minska cannabisförsäljningen och dess skadliga konsekvenser. Dessutom handlar en del av de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 om att främja den sociala hållbarheten genom att bland annat öka tryggheten och säkerheten i den byggda stadsmiljön. LÄS MER

 4. 4. Framework For Enabling Structured Communication of Security Vulnerabilities in the Production Domain in Industry 4.0

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hannes Michel; Emil Christensson; [2021]
  Nyckelord :OT and IT Convergence; Risk Communication; Vulnerabilities; Manufacturing Industry; Industry 4.0; Information Security; Riskkommunikation; Sårbarheter; Tillverkningsindustri; Industri 4.0; Informationssäkerhet;

  Sammanfattning : As industries are increasingly adapting to new technological trends for data collection and production efficiency, they are fulfilling the description of being part of the industry 4.0 (I4.0) paradigm. This swift development has led to unforeseen consequences concerning managerial and strategic aspects of security. LÄS MER

 5. 5. Swedish Nitrogen Flows : A national budget of anthropogenically induced reactive nitrogen

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Vincent Lernbecher; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nitrogen is a fundamental element in all forms of life and a crucial component of our agricultural productivity and global food security. However, excess nitrogen caused by human activity poses a serious threat to the environment and human health. LÄS MER