Sökning: "Fluoride"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Fluoride.

 1. 1. Efficacy of fluoride varnish in preventing white spot lesions during treatment with fixed orthodontic appliances A triple blinded randomized controlled trial

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Salem Abdulraheem; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to evaluate the efficacy of a novel fluoride varnish (NFPV, Fluor Protector S) in preventing development of white spot lesions in adolescents undergoing treatment with fixed orthodontic appliances. Material and methods: 185 patients aged between 12 and 18 years planned for orthodontic treatment with fixed appliance were randomized into varnish or placebo group. LÄS MER

 2. 2. Renewables-driven membrane distillation for drinking water purification: Main Ethiopian Rift Valley case study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Andrea Gabaldon Moreno; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fluoride is present in all type of water sources, but levels beyond the current World Health Organization guideline of 1.5 mg/L can be very harmful for people’s health. Due to the volcanic nature of rocks in the Ethiopian Rift Valley, groundwater is contaminated with fluoride, and studies have even recorded levels up to 26 mg/L. LÄS MER

 3. 3. Modelling and Simulations of a clinical PET-system using the GATE Monte Carlo software

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Philip Kalaitzidis; [2018]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: The increased importance of PET imaging in the health care system has lead to a constant need for improvement and optimisation of scanner systems and their protocols. By utilising the features of the GATE Monte Carlo program one can gain a better understanding of the limitations and possibilities of the system. LÄS MER

 4. 4. Use of fluoride for oral health in children – knowledge and attitudes among parents

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Kaysar Pairo; Shilan Rustem; [2018]
  Nyckelord :fluoride; early childhood caries;

  Sammanfattning : In a ongoing research project, OMIC (Oral Microbiota in children), a sub study was made toevaluate the use of fluoride, knowledge and attitude among parents of the 200 participatingchildren.The children have been followed since birth and their parents answered questionnaires at 3,18 months and 3 years in the main study. LÄS MER

 5. 5. Bildning och sulfatering av fluorider i aska vid förbränning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karin Sandström; [2018]
  Nyckelord :Fluor; Fluorider; NaF; Avfallsförbränning; Sulfatering;

  Sammanfattning : I Sverige idag är förbränning av avfall med energiåtervinning den primära lösningen för avfall som inte återanvänds eller återvinns. Avfall innehåller en stor variation av material, och med det följer en del drifttekniska problem som kan uppstå i en panna, vilket begränsar pannans effektivitet. LÄS MER