Sökning: "Flyg"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade ordet Flyg.

 1. 1. Miljökonsekvenser på flygplatser som uppkommer vid trafikering med elflygplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Björnsdotter; [2022]
  Nyckelord :Elflygplan; miljökonsekvenser; flygplatser; elektrifiering;

  Sammanfattning : Världen är i en omställning för en hållbarare framtid och det inkluderar miljövänligare transporter. Elflygplan är under utveckling och de kan fylla ett syfte för att minska flyg- trafikens miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Attitude and orbit control analysis of a solar sail spacecraft for Space sunshade missions in the vicinity of the sub-Lagrange 1 point

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik

  Författare :Benjamin Jouanneau; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master thesis report contains a complete attitude and orbit control analysis for solar sail spacecraft in the Circular-Restricted-3-Body-Reference frame. The overall goal of the project is to drive one solar sail from the edge of the Earth Sphere of Influence to a vicinity of the sub-Lagrange1 point. LÄS MER

 3. 3. CFD validation of a new gas turbinestage design with experimental data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Claudia Florentina Balan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gas turbines are present in two energy-intensive sectors: aviation and energy production. Improving the efficiency of gas turbines has a huge impact on the reduction of CO2 in the atmosphere, therefore many research groups are studying innovative strategies to improve the performance of these turbines. LÄS MER

 4. 4. Gå upp och pröva dina vingar : En kvalitativ studie om kunskaper och förmågor förknippade med musik och flyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Eirik Lund; [2022]
  Nyckelord :Flyg; musik; epistemologi; grundad teori; musikpsykologi;

  Sammanfattning : Music and aviation are two areas that are perhaps not compared to each other very often. Personally, I've had a strong passion for aviation since childhood and later also for music. I've heard my family and others argue that pilots often have a musical talent and wondered if this could be true. LÄS MER

 5. 5. The Effect of Process Parameters on Columnar-To-Equiaxed-Transition (CET) During Electron Beam-Powder Bed Fusion of Ferritic Stainless Steel

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Doom Eleanor Ihensekhien; [2022]
  Nyckelord :Additive manufacturing; E-PBM; Inoculation; process parameters; TiN; CET;

  Sammanfattning : Electron Beam Powder Bed Fusion manufacturing of components is an additive manufacturing process that is complex and has widespread advantages for aerospace and many industrial processes. It reduces costs and has a larger powder particle size requirement. LÄS MER