Sökning: "Flygbranschen marknad"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Flygbranschen marknad.

 1. 1. Effektivisering av försörjningskedja för flygplanscatering i norra Sverige : En fallstudie genomförd på Inflight Logistics AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Sörberg; [2018]
  Nyckelord :Anläggningslokalisering; Försörjningskedja; Transporter; Logistik;

  Sammanfattning : Flygbranschen är en marknad där det idag raåder hård konkurrens. Detta betyder att flygbolag är mycket kostnadsmedvetna vilket i sin tur sätter stor press på alla parter inblandade i flygbolagens försörjningskedja - inte minst på flygcateringföretag. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplats ovan molnen − Forum och lagval vid anställningstvister för arbetstagare ombord på flygplan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Holmgren; [2015]
  Nyckelord :arbetsrätt; internationell privaträtt; EU-rätt; flyg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utreds vilka bestämmelser som gäller och vilka faktorer som spelar roll när forum och lagval avgörs för tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare ombord på flygplan. Eftersom flygbranschen är en internationell företeelse som spänner över många nationsgränser finns flera aspekter att beakta, bl.a. LÄS MER

 3. 3. Flygresenärers attityder till relationsmarknadsföring. : En kvantitativ studie som beskriver relationsbyggande aktiviteters relevans för flygresenären och som förklarar om flygresenärer tenderar att vara relationsinriktade.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Andersson; Johnny Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Relationer; relationsmarknadsföring; relationsbyggande aktiviteter; interaktion; relations- eller transaktionsinriktade flygresenärer; flygresenärers attityder.;

  Sammanfattning : Det råder hård konkurrens i flygbranschen på dagens marknad och det har blivit svårare att rekrytera nya kunder och således blivit allt viktigare för flygbolag att behålla existerande kunder. En effektiv relationshantering syftar till att skapa långsiktiga kundrelationer samt stimulera återköp och relationsmarknadsföring bör enligt majoriteten av marknadsföringsforskningen eftersträvas av företag. LÄS MER

 4. 4. Att tillhöra ett nätverk : Samarbete och dess effekter hos flygbolag inom Star Alliance

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Ingrid Eriksson; Lisette Wallman; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En företagsform som diskuterats och blivit allt mer etablerad under de senaste decennierna är nätverk. En utveckling startade då alternativa företagsstrukturer förändrades från en hierarkiskt uppbyggd organisationsstuktur till en mer decentraliserad sådan. LÄS MER

 5. 5. Airport - Airline Collaboration

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Patrik Gran; Martina Lindgren; Axel Lindblom; [2009]
  Nyckelord :flygplatser; flygbolag; collaboration; samarbete; konkurrens; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem Flygbranschen har under de senaste årtiondena genomgått en stor förändring vilket lett till en ökad och ny konkurrenssituation för samtliga aktörer. Uppsatsen utgångspunkt är att den förändrade situationen i flygbranschen förändrat relationen mellan flygbolag och flygplatser. LÄS MER