Sökning: "Flygplan"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade ordet Flygplan.

 1. 1. States and Prospects of Hydrogen Storage Technologies in Aircraft Applications

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Kenzo Franzén; Fredrik Jangelind; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, more than 100 000 commercial flights have departed daily, and the number of passengers worldwide are expected to double within the next two decades, assuming there are no long-term impacts of the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the aviation industry will need to undergo a shift to more sustainable fuels, due to the growing issue of climate change and implementation of policies that regulate the use of fossil-based fuels such as kerosene. LÄS MER

 2. 2. LES modelling of spray combustion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Arvid Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :Gas Turbine; CFD; Large Eddy Simulation; Lagrangian Particle Tracking; Chemical Kinetics; Reaction Mechanism; Combustion; OpenFOAM; CHEMKIN; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Computational fluid dynamics is a powerful method for understanding the flow and combustion that occurs inside aircraft engines and will be a key tool in the transition from conventional fossil-based fuel to sustainable alternatives. Because conventional fuels have been more widely researched, an attempt at simulating the combustion of alternative fuels should be preceded by the development of a method that is capable of accurately simulating the combustion of a conventional fuel. LÄS MER

 3. 3. Aviation’s future energy requirements

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Trafikflyghögskolan

  Författare :Leonard Holmgren Holm; [2021]
  Nyckelord :Aviation fuels; Sustainable aviation fuels; Hydrogen power; Electric aircraft; Environmental impact; FLYL01; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flygindustrin närmar sig ett vägval där sektorn kommer behöva bestämma sig för vilken typ av framtida energimöjligheter den ska använda sig av. En väg är att även fortsättningsvis använda sig konventionellt flygbränsle vilket med stor sannolikhet kommer leda till fortsatt ökande utsläpp globalt, och den andra vägen leder sektorn till hållbart flygbränsle, vätgasdrift och batteridrivna elektriska flygplan. LÄS MER

 4. 4. IAMCS ur operatörens synvinkel : Hur maskinbefälen vill utforma framtidens IAMCS

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Kent Hegestad; [2021]
  Nyckelord :IAMCS;

  Sammanfattning : I takt med att fartyg blir allt större och besättningarna blir allt mindre krävs nya teknologiska lösningar för att sköta driften. Olika typer av datoriserad styr och kontrollsystem där en operatör kan övervaka och styra stora anläggningar är redan verklighet sedan länge. LÄS MER

 5. 5. Biojetbränsle och Reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Trafikflyghögskolan

  Författare :Eric Oskarsson; [2021]
  Nyckelord :Biojetbränsle; biobränsle; flyg; hållbarhet; globalisering; klimatavtryck; palmolja; höghöjdseffekt; FLYL01; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar förutsättningarna för svenska flygbolags möjlighet att kunna utvecklas i en hållbar riktning inom en tio års period. Förutsättningarna analyseras ur ett politiskt, ekonomiskt, socialt och teknologiskt perspektiv. LÄS MER