Sökning: "Flykting"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade ordet Flykting.

 1. 1. Den asylsökande kvinnans underordning och manligt nätverk. En kritisk diskursanalytisk granskning av Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas tillämpning av manligt nätverk och bedömning av den asylsökande kvinnans skyddsbehov.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Donjeta Krasniqi; [2020-10-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kvinnor i Sverige som har utsatts för könsbaserat våld har möjlighet att anmäla våldet genom att vända sig till polisen. Denna möjlighet talar för att det finns en gemensam förståelse för att det är polisen och i förlängningen staten som har det yttersta ansvaret för att både förebygga och utreda sådana här brott i samhället. LÄS MER

 2. 2. A Method for Finding Strategies in Pursuit-Evasion Games

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Olaf Gren; Dennis Magnusson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many real-world situations can be described as games over finite graphs, con- sisting of a set of agents performing joint actions affecting the state of the game. One class of games over finite graphs are the so called pursuit-evasion games, where a set of pursuers try to capture an evader on a finite map. LÄS MER

 3. 3. Integration: Somaliska invandrare i Umeå : En studie - ur ett brukarperspektiv - om några somaliska invandrares minnen och erfarenheter av hur det var att komma som nyanländ flykting till Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Faduma Omar; [2020]
  Nyckelord :Municipality; refuges; interventions; integration policy; Somali immigrants; User perspective;

  Sammanfattning : It´s of great importance for both democracy and integration that people have an equal opportunity to participate in society. The main challenge today, which of course is even the greatest enemy of democracy and integration, is exclusion. Active forms of collaboration are required to meet this challenge. LÄS MER

 4. 4. Rätt man på rätt plats I will I can I do : En kvalitativ studie om högutbildade manliga flyktingar från ickevästliga länder och deras väg till en lyckad etablering på den svenska arbetsmarknaden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Maha Alhabeeb; Goar Mirzoyan; [2020]
  Nyckelord :Swedish labor market; qualitative study; refugee academics; cultural capital; social capital; empowerment; den svenska arbetsmarknaden; kvalitativ undersökning; flyktingakademiker; kulturellt kapital; socialt kapital; empowerment;

  Sammanfattning : Swedish society today is characterized by cultural diversity. The number of refugees has increased in recent years. Being a refugee in Sweden, with a high-level education, and without a qualified job is a trying situation. Most studies point to difficulties and barriers for refugee academics in entering the Swedish labor market. LÄS MER

 5. 5. ”Om du inte kan deras språk, var trevlig även om de inte förstår dig så du kan visa med kroppen” : En kvalitativ intervjustudie om nyanlända vårdnadshavares upplevelse av svensk förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sharareh Boroomand; [2020]
  Nyckelord :flykting; invandrare och nyanlända Samt föräldrars samverka och samarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur nyanlända vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger i svensk förskola. Studien handlar om vårdnadshavarnas upplevelser av pedagogernas kommunikation och bemötande och vilka likheter och skillnader vårdnadshavarna fått syn på, förskolor i Sverige i förhållande till förskolor i sina hemländer. LÄS MER