Sökning: "Flyktingar"

Visar resultat 1 - 5 av 633 uppsatser innehållade ordet Flyktingar.

 1. 1. Gestaltning av flyktingar på svenska ledarsidor - En kritisk diskursanalys av ledare i Göteborgs-Posten och Sydsvenskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nathalie Hedenström; [2024]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; flykting; ledare; Syrien; Ukraina;

  Sammanfattning : Idag är omkring 100 miljoner människor runt om i världen på flykt från krig och förföljelse. Nyhetsjournalistikens roll är att förse människor med information, men nyhetsjournalistiken är inte alltid en neutral spegel av verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Det är skillnad på flyktingar och “flyktingar”: En diskursanalys av sverigedemokratiska och högerorienterade medierepresentationer angående flyktingströmmarna 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Katrin Khalaf; [2024]
  Nyckelord :flyktingströmmarna; ukrainska flyktingar; flyktingkrisen; diskurs; diskursanalys; vi och dom; sårbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utgörs av en diskursanalys av sverigedemokratiska och andra högerorienterade inlägg i svenska medier, särskilt nyhets- och debattartiklar, för att undersöka skillnader i responsen mot flyktingströmmar under 2015 och 2022. Frågeställningen fokuserar på hur och varför medierapporteringen och debatten skiljer sig åt. LÄS MER

 3. 3. Flyktingars upplevelser och erfarenheter av att söka hälso- och sjukvård i ett nytt land : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Yasmine Nordenskiöld; Benjamin Melin; [2024]
  Nyckelord :Experiences; Healthcare; Refugees; Personal approach; Transcultural care; Flyktingar; Hälso- och sjukvård; Personligt bemötande; Transkulturell omvårdnad; Upplevelser och erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund  Drygt 110 miljoner människor är på flykt världen över, med målet att söka skydd och få fristad i ett nytt land. Flykten och att etablera sig i ett nytt land kan vara präglat av många utmaningar vilket påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. LÄS MER

 4. 4. Klimatflykting, inte en riktig flykting? De sjunkande önationernas argumentation för asyl utifrån rätten till liv.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ella Breitholtz; [2024]
  Nyckelord :Klimatflykting; rätten till liv; klimaträttvisa; asylrätt; Australia-Tuvalu Falepili Union; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det internationella rättssystemet har ännu inte erkänt ’klimatflyktingar’ som flyktingar berättigade asyl, trots att klimatförändringarna resulterat i att människor tvingats evakuera sina hem. Stilla havets så kallade ’Sinking States’ är samtidens främsta klimatoffer och belyser rättssystemets brister i att skydda de som drabbas. LÄS MER

 5. 5. Idrott och Hälsa som brobyggare:En kunskapsöversikt om interkulturellt tankesätt i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Viktor Nilsson Bergman; Fredrik Modén; [2024]
  Nyckelord :flyktingar; Idrott och hälsa; inkludering; interkulturell; invandrare; lärare;

  Sammanfattning : Detta arbete har som syfte att belysa och diskutera lärares undervisning i idrott och hälsa utifrån ett interkulturellt perspektiv. Det handlar om lärares tankesätt om att arbeta inkluderande, och hur ett interkulturellt klassrum kan se ut med utgångspunkt för elever på högstadiet och gymnasiet. LÄS MER