Sökning: "Flyktlinjer"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Flyktlinjer.

 1. 1. Mediestrategiska dilemman i rättslig belysning. En analys av JO:s hantering av fyra bibliotekärenden.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Bibliotekslagen; Deleuze; Flyktlinjer; Folkbibliotek; Informationsfrihet; Medieplan; Yttrandefrihet;

  Sammanfattning : This study investigates the professional, media-strategic practices that the requests by some users lead to, and how these practices can be understood and problematized in relation to the laws, regulations and governing documents to which the libraries relate. Thus, in this study, the media's media strategy choices are set in a context of judicial authority and legal principles. LÄS MER

 2. 2. Mediestrategiska dilemman i rättslig belysning. : En analys av JO:s hantering av fyra bibliotekärenden.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Bibliotekslagen; Deleuze; Flyktlinjer; Folkbibliotek; Informationsfrihet; Medieplan; Yttrandefrihet;

  Sammanfattning : This study investigates the professional, media-strategic practices that the requests by some users lead to, and how these practices can be understood and problematized in relation to the laws, regulations and governing documents to which the libraries relate. Thus, in this study, the media's media strategy choices are set in a context of judicial authority and legal principles. LÄS MER

 3. 3. Maktstrukturernas rötter I musikindustrin

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Jan-Mikael Govasli; [2017]
  Nyckelord :Feministiskt Teknovetenskap; Blekinge Tekniska Högskola; BTH; Rhizom; Experimenterande Design; Jan; Mikael; Govasli; Makt; Maktstrukturer; Maktstrukturernas; Rötter; I; Musikindustrin; Musik;

  Sammanfattning : Vi verkar i en musikindustri där de med makt får mer makt och de utan makt får ännu mindre makt. Musiker och producenter är vårdslösa i sitt medskapande av industrin genom att jaga kändisskap och uppmärksamhet vilket skapat kryphål för affärsverksamheter att ta etiska ställningar om de vill utnyttja det eller inte. LÄS MER

 4. 4. ”I frivillig landsflykt till det tomma rummet längst in i korridoren” : En studie av Bruno Schulz Kanelbutikerna genom Deleuze och Guattaris teori kring territorialitet och flyktlinjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carlo Olsson Nyhammar; [2016]
  Nyckelord :Bruno Schulz; Territorialization; Deterritorialization; Gilles Deleuze; Fèlix Guattari; Rhizom; Assemblage; Line of flight; Bruno Schulz; Gilles Deleuze Fèlix Guattari; Territorialitet; Avterritorialisering; Rhizom; Anordning; Flyktlinje;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to read Bruno Schulz’s The Cinnamon Shops through the theoretical framework of Deleuze and Guattari, focusing on the relation between territorialization, deterritorialization and reterritorialization. This is investigated through examples from the The Cinnamon Shops, focusing on different aspects of how territorialization is portrayed in Bruno Schulz’s corpus. LÄS MER