Sökning: "Flytsättmått"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Flytsättmått.

 1. 1. Acceleratorers inverkan på betong avseende bearbetbarhet, pumpbarhet och hållfasthetstillväxt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Roger Valden; Temesgen Nehemiah; [2020]
  Nyckelord :Konsistens; Hållfasthetsutveckling Accelerator; betong; cement; murbruk; bascement; byggcement; snabbhårdnande cement; flödestid; flytsättmått; flödestest; mald granulerad masugnsslagg; superplasticerare; självkompakterande betong; tryckhållfasthet; kompressionstest;

  Sammanfattning : The following thesis is a comparison study which was performed in cooperation with Sika Sverige AB. The project was to examine concrete’s behaviour while being subjected to different accelerators which is used to speed up the hardening process in young concrete. Sika provided the materials and the instructions for the tests that were made. LÄS MER

 2. 2. Undervattensgjutning med självkompakterande betong

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Josefin Tanndal; Matilda Cantera Roth; [2018]
  Nyckelord :underwater casting; self-consolidating concrete; SCC; underwater concrete; washout effect; slump flow test; Undervattensgjutning; självkompakterande betong; SKB; undervattensbetong; utvaskning; flytsättmått;

  Sammanfattning : Att gjuta med betong under vatten är utmanande, och det ställs höga krav på både betongen och utförandet för att resultatet ska bli bra. Peab Anläggning har uppmärksammat en del problem med denna typ av gjutningar och ville därför tydliggöra problematiken för att öka chansen för bra resultat vid framtida undervattensgjutningar. LÄS MER

 3. 3. Användning av högpresterande betong i husbyggnader : Materialförsök och modellering

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Harzin Latif Aref; Nabaz Eliassi; [2015]
  Nyckelord :high-performance concrete; high-strength concrete; self-compacting concrete; FEM; Abaqus; slump flow; buckling; wall structure; unreinforced concrete; Högpresterande betong; Höghållfast betong; Självkompakterande betong; FEM; Abaqus; Flytsättmått; Knäckning; Buckling; Väggkonstruktion; Oarmerad betong;

  Sammanfattning : Idag är intresset för högpresterande betong (HPB) växande runt om världen då fördelarna är många, eftersom slankare, tätare, starkare och lättare konstruktioner kan tillverkas. Detta examensarbete handlar om materialförsök och modellering för en typ av HPB som ska användas i husbyggnation. LÄS MER

 4. 4. Receptomptimering av självkompakterande betong med flygaska - med avseende på tryckhållfasthet vid 28 dygns ålder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial; Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Andreas Frid; Tobias Mårtensson; [2010]
  Nyckelord :betong; flygaska; självkompakterande; receptoptimering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att i samarbete med betongföretaget Swerock och tillsatsföretaget SIKA studera och ta fram betongrecept med flygaska för olika varianter av självkompakterande betong, så kallad SKB. SKB framhålls som en produkt med långsiktig ekonomisk vinning, bättre gjutresultat men framför allt som ett skonsammare sätt att gjuta betong jämfört med den traditionella metoden. LÄS MER