Sökning: "Fn history"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Fn history.

 1. 1. Allmänhetens attityder till klimatförändringar och demografiska förklaringsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Johanna Arvidsson; Petra Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :klimatförändringar; sociala medier; traditionella medier; attityder; ålderstillhörighet; demografi; klimatångest; klimatskepticism;

  Sammanfattning : FN:s klimatpanel IPCC slår fast att jordens klimat förändras i en takt som saknar motstycke i mänsklighetens historia, med effekter som extremväder, havsnivåhöjningar, isavsmältning och havsförsurning att vänta. Inom klimatkommunikationen har media pekats ut som ett avgörande verktyg för att stärka medvetenhet, forma attityder och öka förståelsen för klimatförändringar. LÄS MER

 2. 2. Promoting a better public health quality with urban green space in an informal settlement, Bogota, Colombia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pamela Okinedo; [2022]
  Nyckelord :public spaces; urban green spaces; climate change; air pollution; informal settlements; ecosystem services;

  Sammanfattning : Heat waves, rising temperatures, air pollution, and loss of biodiversity are examples of issues that will and are already rising due to climate change. The urban environment is one that continues to steadily grow at the cost of natural vegetation in the city, and this will only worsen with population growth. LÄS MER

 3. 3. Give Peace a Chance: Resolutionerna om den olympiska vapenvilan och den internationella sedvanerätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ivan Süssner; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; sedvanerätt; opinio juris; praxis; olympisk vapenvila; OS; Olympiska spelen; Olympic Truce.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Resolutions are, by definition, non-binding recommendations, but are consi- dered in some cases to have a normative value, by becoming relevant for ascertaining the existence of a customary rule of international law or deve- loping opinion juris. Factors for determining whether a resolution has such a function includes the degree of support and repetition of the resolutions ex- pressing the rule. LÄS MER

 4. 4. UN Transitional Administrations: enjoying immunity or impunity? : A legal study on UN Transitional Administrations and their post-colonial impact on victims’ access to justice

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Viktoria Tomsson; [2021]
  Nyckelord :UN Transitional Administration; UN Peacekeeping forces; UN Peacekeepers; Postcolonialism; War crimes; Immunity; Victim s rights; FN:s fredsbevarande styrkor; FN-soldater; postkolonialism; Brott mot mänskligheten; Immunitet; Brottsoffers rättigheter;

  Sammanfattning : United Nations peacekeeping forces and operations, have long had a history of crimes against civilians by its personnel, not least concerning crimes of sexual exploitation and abuse. While human rights violations are grave despite their origin, there is a specific element of impunity and distrust when the same people who comes to ‘protect’, are the same people who become perpetrators. LÄS MER

 5. 5. Användandet av veto för nationella intressen - En kvalitativ undersökning av USA:s argumentation vid deras användning av veto i säkerhetsrådet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tin-Tin Boman Lindelöf; [2021]
  Nyckelord :Veto; säkerhetsrådet; offensiv realism; Mearsheimer; Israel; Palestina; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I flera årtionden har konflikten mellan Israel och Palestina härjat i mellanöstern och varit ett hot mot freden. Konflikten går långt tillbaka i tiden men eskalerade kraftigt då Storbritannien lämnade över mandatet av det palestinska territoriet till FN, kort efter andra världskrigets slut, som i sin tur fattade beslutet om att försöka skapa en tvåstatslösning för territoriet. LÄS MER