Sökning: "Föräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet Föräldrar.

 1. 1. Hur påverkar arbetsplatsen uttaget av föräldraförsäkringen : En kvalitativ intervjustudie om hur normer påverkar uttaget av föräldraförsäkringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Öhlund; [2020]
  Nyckelord :föräldraförsäkring; normer; informella regler;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att att öka förståelsen för implementeringen av föräldraförsäkringen. Uttaget av föräldraförsäkringen skiljer sig mellan män och kvinnor och genom att undersöka om det finns könade normer (kopplat till föräldraförsäkringen) som påverkar män och kvinnor på olika sätt på arbetsplatsen, samt hur normer och informella regler på arbetsplatsen påverkar föräldrars uttag av föräldraförsäkringen, kompletteras tidigare studier på området. LÄS MER

 2. 2. Gemensamma lektionsramar : En möjlighet att skapa bra förutsättning för lärande inom musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Galli Staffan; [2020]
  Nyckelord :Lektionsramar; ledarskap; musikpedagogik; ordning och reda.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka upplevda effekter det blir för klassundervisning i musik och andra ämnen när de flesta pedagogerna på en grundskola har som mål att använda sig av enhetliga lektionsramar och enhetlig genomgång av lektionens innehåll. Studien omfattar tre kvalitativa intervjuer av pedagogers upplevelser när deras arbetsplats på en Stockholmskola infört gemensamma lektionsramar i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö samt studiero för eleverna. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars erfarenhet av att leva med ett barn som har diagnosen Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Isacson; Ulrika Merkel; [2020]
  Nyckelord :ADHD; experience; life experience; parents; ADHD; föräldrar; livserfarenhet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av attention-deficit/hyperactivity disorder uppgår till 7% bland barn globalt. ADHD har hög hereditet, omkring 57 % och det eftersöks fortfarande orsaker som kan kopplas till ADHD:s fysiologiska uppkomst. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar arbetsplatsen uttaget av föräldraförsäkringen : En kvalitativ intervjustudie om hur normer påverkar uttaget av föräldraförsäkringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Öhlund; [2020]
  Nyckelord :föräldraförsäkring; normer; informella regler;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att att öka förståelsen för implementeringen av föräldraförsäkringen. Uttaget av föräldraförsäkringen skiljer sig mellan män och kvinnor och genom att undersöka om det finns könade normer (kopplat till föräldraförsäkringen) som påverkar män och kvinnor på olika sätt på arbetsplatsen, samt hur normer och informella regler på arbetsplatsen påverkar föräldrars uttag av föräldraförsäkringen, kompletteras tidigare studier på området. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors upplevelser av att söva oroliga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Astrid Bolmvall; Cecilia Mossberg; [2020]
  Nyckelord :nurse anaesthetist; experiences; anxiety; children; moral distress; anestesisjuksköterska; upplevelser; oro; barn; värdekonflikt;

  Sammanfattning : Att söva barn kan vara en utmaning för anestesisjuksköterskan då barn ofta är oroliga inför en operation. Oron kan orsaka lidande hos barnet och väcka ett medlidande hos anestesisjuksköterskan vilket kan orsaka en värdekonflikt mellan önskan att respektera barnets ovilja att sövas och viljan att hjälpa barnet. LÄS MER