Sökning: "Fogg Behavior Model"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Fogg Behavior Model.

 1. 1. Can you get consultants to update their CV more often by asking them how they are doing? : A design study on how behavior changing design can impact consultant CV writing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Agnes Forsberg; [2023]
  Nyckelord :persuasive design; gamification; user-centered design; FBM; enterprise systems; motivation; UX; Double Diamond; CV writing; consultant; övertygande design; spelifiering; användarcentrerad design; FBM; företagssystem; motivation; UX; Double Diamond; CV-skrivande; konsulter;

  Sammanfattning : Consultants do not update their CVs enough - partly because it is boring, partly because they do not have the time, and partly because it requires a lot of detail. Using motivational theories as the base, this thesis tries to improve the consultant CV writing experience using persuasive design and gamification. LÄS MER

 2. 2. Övertygande design på Instagram : En studie om hur övertygande design används på Instagram samt hur användarna upplever det.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Adrian Rezaei; Melanie Farspour; [2022]
  Nyckelord :Persuasive design; social media; persuasion; PSD model; Fogg’s behavior model; Övertygande design; sociala medier; övertygande; PSD modellen; Fogg’s beteendemodell;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur övertygande design används på sociala medietjänsten Instagram samt hur användarna upplever det. En kartläggning av beståndsdelar har genomförts för att identifiera appliceringen av övertygande designtekniker som ämnar till attityd- eller beteendeförändringar. LÄS MER

 3. 3. Applying persuasive design to increase engagement in sustainability-related projects : A case study of a climate change adaptation project’s website

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Arian Zamanian; Huihong Yang; [2022]
  Nyckelord :Persuasive design; Sustainability; Theory of Planned Behavior; Fogg Behavior Model; User engagement; Persuasive design; Hållbarhet; Teorin för Planerat Beteende; Foggs Beteende Modell; Användarengagemang;

  Sammanfattning : A website’s foundation should be its usability and its user engagement. Designers can go further and persuade users. The design practice of persuasive design revolves around affecting people indirectly by changing attitudes or behaviors through product features or service characteristics. LÄS MER

 4. 4. Santa's little helper : En kvalitativ intervjustudie om persuasive technology inom ekologisk hållbarhet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sara Rynefors; Anna Woodcock; [2022]
  Nyckelord :persuasive technology; ecological sustainability; challenges; ICT-applications; Fogg Behavior Model for Persuasive Design; qualitative interview study.;

  Sammanfattning : The climate change that has been noted since industrialism and that we see today are widespread, rapid and increasingly clear. In order to keep the earth within its planetary boundaries, research is focusing on different solutions, where technological development is a leading component. LÄS MER

 5. 5. Länge leve nyheterna : En kvalitativ studie om äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Maria Hjelm; Irma Lagumdzija; [2022]
  Nyckelord :Interaction Design; Digital news service; Fogg Behavior Model; Triggers; User Diary; Interaktionsdesign; Digital nyhetstjänst; Fogg Behavior Model; Triggers; Dagböcker;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier samt hur en interaktionsdesigner kan arbeta proaktivt för delaktighet i samhällsdebatten, när fysisk nyhetsdistribution fasas ut och digital distribution är det som kvarstår. En utgångspunkt i studien är att äldre individer ofta besitter förmågan att använda digitala medier, men har låg motivation. LÄS MER