Sökning: "Fokalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Fokalisering.

 1. 1. ”Vill du att jag ska hålla dig i handen pappa?” : Alkoholism och psykisk ohälsa i svensk arbetarlitteratur skildrat ur ett barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Johansson; [2021]
  Nyckelord :Alkoholism; Mig äger ingen ; korparna ; Svinalängorna ; fokalisering; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur alkoholism och psykisk ohälsa skildras i svensk arbetarlitteratur ur ett barnperspektiv. Uppsatsen gör detta genom att undersöka Svinalängorna (2006), Mig äger ingen (2007) och Korparna (2011). LÄS MER

 2. 2. Att läsa om utanförskap för att förstå tillhörighet : Om intersektionalitet och självbiografiska romaner om adoption i skolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Sundelin; [2021]
  Nyckelord :literary analysis; didactic reading; intersectionalit; identity categories; adoption; adoption memoires; democratic values; litteraturvetenskap; didaktisk läsning; intersektionalitet; identitetskategorier; adoption; självbiografisk roman; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en textnära läsning av Gul utanpå (Lundberg, 2013), en självbiografisk roman om Patrik Lundberg som är adopterad från Korea till Sverige. I sin berättelse om resan tillbaka till födelselandet ger han en berörande skildring av hur det är att upptäcka sina rötter. LÄS MER

 3. 3. "Berättelsen är anpassad efter hur du spelar" : En litteraturvetenskaplig komparativ analys av datorspel utifrån perspektiven narratologi, interaktion och föreställningsvärldar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jasmin Larsson; [2020]
  Nyckelord :Narratologi; fokalisering; interaktivitet; receptionsteori; litterära föreställningsvärldar; datorspel; litteratur; det vidgade textbegreppet;

  Sammanfattning : Datorspel som litteratur i undervisning är ett relativt nytt forskningsområde. I detta examensarbete utförs en litteraturvetenskaplig komparativ analys mellan de tre datorspelen The Wolf Among Us, What Remains of Edith Finch och Sorcery! 1–3. LÄS MER

 4. 4. Skräckinjagande monster eller oskuldsfullt barn? : Gränsöverskridande våld i John Ajvide Lindqvists Lilla stjärna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linn Karlsson; [2020]
  Nyckelord :ondskefulla barn; rape-and-revenge; skräcklitteratur; Lilla stjärna; John Ajvide Lindqvist; identifikations objekt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar John Ajvide Lindqvists roman Lilla stjärna (2010). Uppsatsens syfte är att undersöka och utreda hur dess huvudkaraktärer Theres och Teresa samt de andra unga flickorna i romanen gestaltas som identifikations objekt för läsaren samtidigt som de är våldsamma och väcker avsky. LÄS MER

 5. 5. En Strid För Lättnad : En narratologisk läsning av Edith Södergrans ”Undret” med diskussion ur feministteologisk synvinkel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anna-Karin Aspersand; [2020]
  Nyckelord :epos; dialogue; focalization; Mieke Bal; Catherine Keller; epos; dialog; fokalisering; Mieke Bal; Catherine Keller;

  Sammanfattning : This thesis is a narratological analysis of the poem “The Miracle” by Edith Södergran. The thesis uses narratological tools from Mieke Bal in order to investigate different themes mainly connected to Christological sacrificial mythology. LÄS MER