Sökning: "Fokalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Fokalisering.

 1. 1. En berättelse genom ett datorspel : En undersökande analys av berättar- och lyssnarinstanser i datorspelet Undertale.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alexander Haraldh; [2022]
  Nyckelord :Berättande; Fokalisering; Datorspel; Dataspel; Intertextualitet; Metatextualitet; Musik;

  Sammanfattning : Undertale1 is a computer game developed by Toby Fox. The game was published in 2015 and received a positive reception. The purpose of this essay is to investigate how Undertale tells his story. This is done through narrative analysis with a focus on focalizations and narrator positions. LÄS MER

 2. 2. Låt hjärtat resonera om den rätte : Birollernas narrativa funktion och identifikation i Låt den rätte komma in

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Frida Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Narratology; Identification; Sympathy; Låt den rätte komma in; John Ajvide Lindqvist; Narratologi; Identifikation; Sympati; Låt den rätte komma in; John Ajvide Lindqvist;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar John Ajvide Lindqvists debutroman Låt den rätte komma in (2004).       Syftet med denna uppsats är att analysera tre av romanens biroller: Håkan, Virginia och Lacke. Analysen fokuserar på birollernas narrativa funktion, samt hur berättelsen gör för att identifikation ska skapas mellan läsaren och birollerna. LÄS MER

 3. 3. Representation av könsrollerna i Berserk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för intermediala studier

  Författare :Jonathan Linder; [2022]
  Nyckelord :fokalisering; narratologi; intermedialitet; genre; genus; manga; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to discuss how gender roles are represented in the Japanese manga book Berserk by Kentaro Miura, by focusing on the characters Guts and Casca. This will be done using intermedial theories. LÄS MER

 4. 4. DOKTOR ZJIVAGO – KIRURG OCH FÖRFATTARE : Ett exempel på hur läkare skildras i rysk skönlitteratur

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Jan Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Doktor Zjivago – kirurg och författare. Ett exempel på hur läkare skildras i rysk skönlitteratur.    Denna uppsats baseras på en närläsning av Boris Pasternaks roman Doktor Zjivago. Den inleds med en överblick över läkare i rysk litteratur där ett antal exempel redovisas. LÄS MER

 5. 5. Att berätta bibelns historier för barn : En analys av sex barnbiblars version av uttåget ur Egypten och passionsberättelsen som uttryck för historiebruk med fokus på didaktik, moral och identitetsskapande

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jenny Hultgren Korkis; [2021]
  Nyckelord :narrator; children’s Bibles; fokalisation; use of history; moralization; didactics; identity; berättarröst; fokalisering; barnbiblar; historiebruk; moraliserande; didaktik; identitet;

  Sammanfattning : This paper analyzes two selected passages from six children’s Bibles with respect to their use of the narrator’s voice and focalization. This means that the texts are analyzed with a focus on who is telling the story and from whose perspective it unfolds. LÄS MER