Sökning: "Fokusgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 1498 uppsatser innehållade ordet Fokusgrupper.

 1. 1. Ett fat serverat med kakor, prediktioner och anpassad kommunikation : En kvalitativ intervjustudie med generation X om övervakningskapitalism och individanpassad marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Matilda Lundgren; Sofia Wetterholm; [2023]
  Nyckelord :Qualitative interview study; content analysis; focus group; communication; individualized marketing communication; surveillance capitalism; generation X.; Kvalitativ intervjustudie; kvalitativ innehållsanalys; fokusgrupp; kommunikation; individanpassad marknadskommunikation; övervakningskapitalism; generation X.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur tre fokusgrupper från generation X uppfattar, tänker och talar om fenomenet övervakningskapitalism och individanpassad marknadskommunikation. Idag exponeras olika former av marknadskommunikation för individer genom att användare efterlämnar sina personliga preferenser online. LÄS MER

 2. 2. ”Vad är det som är power i detta?” : En kvalitativ studie om gruppers sociala interaktion i samtal om feministiska budskap i modeföretags marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hedvig Pahlstad; Ester Paksuniemi; [2023]
  Nyckelord :Focus group interviews; social construction; social interaction; common knowledge; identification; feminist messages; post-feminism; Fokusgruppintervjuer; social konstruktion; social interaktion; gemensam kunskap; identifikation; feministiska budskap; post-feminism;

  Sammanfattning : In society there are several structural norms that appear taken for granted and should be discussed to be recognized. Furthermore, institutions such as corporations often incorporate stereotypical gender beliefs into their structuring such as in marketing. LÄS MER

 3. 3. Acceptans av text-till-bild genererat material i ett kommersiellt sammanhang : En studie om perspektiv på användande och bilder genererade med DALL·E 2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Niklas Fredstam; Lukas von Rosen; [2023]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Technology acceptance model; text-to-image generator; DALL-E 2; OPEN-AI; focus group;

  Sammanfattning : Tools using artificial intelligence are being developed at a rapid pace. One of these tools is the text-to-image generator DALL·E 2 which has been developed by OPEN-AI and is meant to generate images solely through text input. LÄS MER

 4. 4. Human Digital Shadow : A Conceptual Model for Quantifying Wheel Loader Operator’s Behaviors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Renyi Yuan; [2023]
  Nyckelord :Digital Shadow; Conceptual Modelingm Human-Machine Interaction; Wheel Loader; Digital Skugga; Konceptuell Modellering; Interaktion Mellan Människa och Maskin; Hjullastare;

  Sammanfattning : Digital Twin has been a trendy topic for half a century in the engineering field but has recently been criticized for its potential infeasibility. To approach the physical-virtual dual-connection goal, Digital Shadow has been prompted to organize the data into a virtual version for driving insights and supporting decision-making. LÄS MER

 5. 5. “Alla ser ut att må toppen men man vet att det finns en annan sida av det också” : Unga kvinnors berättelser om hur de framställer sig själva och sina liv på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sanna Andersson; Emma Wallin; [2023]
  Nyckelord :Unga kvinnor; självkänsla; Instagram; fokusgrupper; Gestaltningsteorin och Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : This study examines how young women portray themselves and their lives on Instagram. The platform is today a very popular social network with a lot of power and influence that is used on a daily basis by young women. LÄS MER