Sökning: "Folk theories"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Folk theories.

 1. 1. Hjältar, offer eller helt vanligt folk? - En studie om hur svensk public service-media förhåller sig till funktionsnormen utifrån uppdraget att spegla hela Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabelle Ulfsdotter; [2021-03-04]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; funktionsnorm; ableism; public service; tillgänglighet; inkludering; disability; public service; accessibility; ableism; inclusion;

  Sammanfattning : Aim of thesis: Many studies, including Ljuslinder (2002), have revealed that disabled peopleare seriously underrepresented in media. The aim of this study is to examine what strategiesSwedish public service-media use to include disabled people in their reporting. Nine peoplewith disabilities also share their experiences and views of representation. LÄS MER

 2. 2. NYHETSUNDVIKARE ELLER SELEKTIV - En kvalitativ studie om varför människor väljer bort traditionella nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Petersen; Ahmed Hanic; [2021-03-04]
  Nyckelord :Nyhetsundvikare; nyhetsmedieundvikare; nyhetskonsumtion; Folk theories; Uses and gratification theory; intervjustudier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka varför människor väljer att ofta eller ibland avstå fråntraditionella nyheter genom att skapa en förståelse för de resonemang, avsikt och behoven nyhetsmedieundvikare har.Teori: Uses and gratification theory. Folk theories.Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Samtidighetens villkor : Den kulturhierarkiska modellen i Samefolkets egen tidning 1918-1945

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Johan Kihlert; [2020]
  Nyckelord :Samefolkets egen tidning; Torkel Tomasson; Gustav Park; Johannes Fabian; Walter D. Mignolo; rasbiologi; naturfolk; kulturfolk;

  Sammanfattning : Narratives of extinction surrounding “primitive” peoples have long been a subject of historical study. There is however a gap with regards to researching the response of the so called “primitive” peoples themselves. LÄS MER

 4. 4. Dockless electric scooters and the sustainable mobility transition in Stockholm : User study, stakeholder insights and policy perspectives

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Marcus Miller; [2020]
  Nyckelord :E-scooters; Electric Scooter; Sustainability; Transition; Multi-Level Perspective; Sustainable Transport; Micromobility; Mobility-as-a-Service;

  Sammanfattning : In the context of increasing car ownership in Stockholm, this thesis explores the emergenceof e-scooters in the city and what role they could play in achieving a transition away from carusage.This is explored using theories of sustainable transitions: the multi-level perspective,transition management and strategic niche management. LÄS MER

 5. 5. Det är väl bara att dansa? : en studie utifrån kön om mina upplevelser av att dansa Halling

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Klara Andersson; [2019]
  Nyckelord :Dance; Folk dance; Halling; Female perspective; Feminism; Experience; Gender; Woman; Practice based research; Role model; dans; folkdans; Halling; kvinnligt perspektiv; feminism; upplevelse; kön; genus; kvinna; praktisk undersökning; förebild;

  Sammanfattning : This thesis is based on my own experiences of dancing Halling, a type of folk dance. Halling is commonly referred to as a male or masculine dance. This has been entangled in the problems I have had with the dance, as I have felt uncomfortable performing all the movements to their full extent. LÄS MER