Sökning: "Folk theories"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Folk theories.

 1. 1. Hjältar, offer eller helt vanligt folk? - En studie om hur svensk public service-media förhåller sig till funktionsnormen utifrån uppdraget att spegla hela Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabelle Ulfsdotter; [2021-03-04]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; funktionsnorm; ableism; public service; tillgänglighet; inkludering; disability; public service; accessibility; ableism; inclusion;

  Sammanfattning : Aim of thesis: Many studies, including Ljuslinder (2002), have revealed that disabled peopleare seriously underrepresented in media. The aim of this study is to examine what strategiesSwedish public service-media use to include disabled people in their reporting. Nine peoplewith disabilities also share their experiences and views of representation. LÄS MER

 2. 2. NYHETSUNDVIKARE ELLER SELEKTIV - En kvalitativ studie om varför människor väljer bort traditionella nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Petersen; Ahmed Hanic; [2021-03-04]
  Nyckelord :Nyhetsundvikare; nyhetsmedieundvikare; nyhetskonsumtion; Folk theories; Uses and gratification theory; intervjustudier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka varför människor väljer att ofta eller ibland avstå fråntraditionella nyheter genom att skapa en förståelse för de resonemang, avsikt och behoven nyhetsmedieundvikare har.Teori: Uses and gratification theory. Folk theories.Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Svensk padels expansion - En undersökning av personers padelspelande, motiv och bakgrund

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Mathilda Ekvall; Christoffer Karlén; [2021]
  Nyckelord :Padel; motivation; motiv; bakgrund;

  Sammanfattning : Mot bakgrunden att folk i samhället blir mer och mer stillasittande, blir den rekreationella idrotten allt viktigare för att folkhälsan ska vara på en god nivå. Sporten padel har de senaste åren slagit igenom kraftigt i Sverige och sporten lockar fler och fler utövare. LÄS MER

 4. 4. Queer och bibliotekarie : Queera bibliotekariers relation till hbtqi-arbete vid folk- och skolbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Hedvig Larsson; [2021]
  Nyckelord :Library; information; library and information studies; queer; queer theory; LGBTQI; public library; social recognition; biblioteks- och informationsvetenskap; queerteori; hbtqi; folkbibliotek; skolbibliotek; socialt erkännande; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Work related to LGBTQI is in some places an important part of libraries, but is also in some places questioned or not prioritised. Part of libraries work with LGBTQI-questions is having a so called rainbow shelf, with works related to LGBTQI themes, or getting a LGBTQI-certification through the organisation RFSL, which gives information and teaches methods of including LGBTQI matters. LÄS MER

 5. 5. Hide and seek with algorithm : En intervjustudie av cosplay-kreatörers "folk" teorier i förhållande till TikToks algoritm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fanny Reje Franzén; Saga Gardelin; [2021]
  Nyckelord :Algorithmic “folk” theory - TikTok - content creator - gatekeeping – cosplay – social cognitive theory;

  Sammanfattning : This essay aims to study the relationship between cosplay content creators and TikTok’s algorithm. To study this relationship the essay will conduct a qualitative semi-structured interviews with creators from the cosplay community on TikTok. LÄS MER