Sökning: "Folkbibliotek - Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Folkbibliotek - Sverige.

 1. 1. Folkbibliotekens utveckling i det digitaliserade Sverige : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Moa Frykholm; Oscar Ringström; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; svenska folkbibliotek; digitalt utanförskap; institutionell logik;

  Sammanfattning : Sverige har sedan 90-talet arbetat med att se digitaliseringens möjligheter och styra samhället med dem som ledstjärna. I övergången till e-tjänstbaserade lösningar har dock inte alla samhällsgruppers behov tagits i åtanke, och utbildningen av befolkningen har varit något ojämn. LÄS MER

 2. 2. The Librarian's axiom: var det verkligen fler som kom? : En kvantitativ studie om sambandet mellan Sveriges och Finlands ekonomi och dess biblioteksanvändning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amke Hector; Frida Strömvall; [2018]
  Nyckelord :The Librarian’s axiom; biblioteksanvändning; Sverige; Finland; folkbibliotek; ekonomisk kris; kvantitativ analys;

  Sammanfattning : According to The Librarian’s axiom, the library loans and visits will increase when unemployment rates rise. In this bachelor thesis we want to investigate if the axiom was applicable in Sweden and Finland during the years 2008 until 2016. LÄS MER

 3. 3. Flera sidor av samma mynt : Urvalsarbetet på fyra folkbibliotek i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linnéa Cedergren; Miranda Larsson; [2017]
  Nyckelord :Collection development; Förvärv; Medieplanering; Inköp; Urval; Censur; Användare; Ranganathan; Folkbibliotek; Kandidatuppsats; Biblioteks-och informationsvetenskap; Linnéuniversitet Linnaeus university;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis, strategies used for collection development in Swedish public libraries are presented. Librarians from four different libraries from cities of different sizes are interviewed about the way they manage acquisitions, users’ requests for books, and other collection development related tasks. LÄS MER

 4. 4. Fanfiction och folkbibliotek : Föreställningar, förutsättningar, och framtiden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Kee Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :fan fiction; public libraries; reading; disourses; fandom; Sweden; fanfiction; folkbibliotek; läsning; diskurser; fandom; Sverige;

  Sammanfattning : Fan fiction has emerged as an area of interest for public libraries as the reading of it grows more widespread and visible. This study aims to offer an analysis of the practice that furthers the knowledge and understanding of the phenomenon and its perceived benefits for its readers in a way that allows librarians to better work with it. LÄS MER

 5. 5. KUNSKAPSTÖRST, KULTURKÄRLEK, OCH FYLLANDET AV KLYFTOR : Initiativ i folkbiblioteksfrågan i Sverige kring sekelskiftet 1900

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joel Ottosson; [2017]
  Nyckelord :folkbibliotek; bibliotekshistoria; diskursanalys; folkbildning; organiserad kapitalism; social integration;

  Sammanfattning : This qualitative discourse analysis examines the way in which the state’s intervention in issues concerning the public library in Sweden is depicted before the establishment of said institution, and more spefically during the years 1898 to 1903. The general aim of said analysis is to act as a kind of balance to the prevailing representation of the public library as an altogether democratic institution. LÄS MER