Sökning: "Folkhögskola"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet Folkhögskola.

 1. 1. Sök- och resultatmönster för svensk sjöbefälsutbildning mellan 2008 och 2018 : – och dess påverkan på framtida sjöbefälspopulation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Per Beijer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Den här studien syftar till att undersöka och beskriva sök-och resultatmönster för svensk sjöbefälsutbildning under åren 2008 till 2018. Nationella statistiska data har analyserat med avseende på antal sökande respektive antagna till sjöbefälsutbildningar, deras kön, ålder och utbildningsmässig bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård på äldreboende : en enkätstudie med fokus på vårdpersonalens erfarenhet och utbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tiberius Gherac; Isabelle Törsleff; [2020]
  Nyckelord :person-centered care assessment tool; Erfarenhet; personcentrerad vård; utbildning; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård handlar om att sätta personen i fokus, uppmuntra till delaktighet och självbestämmande samt utgå från personens behov. För detta krävs rätt förutsättningar, vårdmiljö och personcentrerade processer. Teamarbete skapar goda möjligheter för vårdpersonal och patienter. LÄS MER

 3. 3. Gymnasiets och folkhögskolans förberedelser inför musikhögskolestudier : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Bianca Bernardi; [2020]
  Nyckelord :Gymnasiets estetiska linje; musik; folkhögskola; högskoleförberedande; antagningsprov;

  Sammanfattning : För att belysa frågan om vilka kunskaper elever behöver för att klara antagningsprov till musikhögskola är syftet med föreliggande uppsats att utforska hur tre musikhögskolestudenter ser på sina högskolförberedande studier i ämnet musik. Forskningsfrågan är: Hur uppfattar studenterna att gymnasieskolans estetiska program och/eller folkhögskolans estetiska kurser förberett dem inför högskolestudier i musik? Studien ramas in av hermeneutisk perspektiv och metoden är kvalitativa intervjuer med tre högskolestuderande i musik. LÄS MER

 4. 4. Vem berättar för mig? : - grundläggande litteracitet hos ensamkommande unga på flykt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ina Alm; [2020]
  Nyckelord :litteracitet; läsarbiografier; ensamkommande; andraspråksinlärning; multimodalitet; grundläggande litteracitet;

  Sammanfattning : This study examines early experiences of literacy described by unaccompanied minors from Afghanistan who are now following a general program of studies at a college of further education (folkhögskola) in Sweden. Their studies are conducted at a secondary and upper secondary school level. LÄS MER

 5. 5. Folk och kultur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Muren Cederstrand; [2020]
  Nyckelord :folkhögskola; snedrekrytering; kulturpolitik; folkbildning; demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Folkhögskolesystemet är Sveriges största kulturarena, och får sitt existensberättigande från sitt demokratifrämjande uppdrag. Stöd till folkbildningen är Sveriges största kulturpolitiska budgetpost, och tillgången till kultur som en demokratisk rättighet har fastslagits av Riksdagen. LÄS MER