Sökning: "Folkhem"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Folkhem.

 1. 1. Thalias Tempel: En studie av Malmö Stadsteaters arkitektoniska uttryck i sin samtid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Olivia Kraft; [2022]
  Nyckelord :Malmö City Theatre; Malmö Opera; architecture; theater; functionalism; classicism; folkhemmet Malmö Stadsteater; arkitektur; teater; funktionalism; klassicism; Arts and Architecture; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Malmö City Theater was built 1944, in a time when society was rapidly changing and the social democrats in Sweden were expanding the country’s welfare system. The purpose of this thesis is to approach how the predominant ideals, political and architectural, influenced the planning and construction of Malmö City Theater's design. LÄS MER

 2. 2. Bilder av folkhemmet i det nyliberala skiftet : Åsa Linderborgs Mig äger ingen som bok, teater och film

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Kerstin Klingmann; [2022]
  Nyckelord :welfare state; neoliberalism; working class literature; theater; film; folkhem; nyliberalism; arbetarlitteratur; teater; film;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Folkhemsnostalgi och gängvåldsdystopi : Ett genus- och kritiskt vithetsperspektiv på SVT:s framställning av gängvåldet som en nationell kris

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Josefine Wall Scherer; [2022]
  Nyckelord :gang violence; folkhem nostalgia; national crises; Swedish exceptionalism; whiteness; gender; Swedishness; SVT; gängvåld; folkhemsnostalgi; nationell kris; svensk exceptionalism; vithet; genus; svenskhet; SVT;

  Sammanfattning : In 2021, Sweden was ranked as the European country with the highest number of fatal shootings per million inhabitants. As a result, gang violence is described as a national crisis and has turned in to one of the main debate themes among political parties ahead of the parliamentary election in 2022. LÄS MER

 4. 4. Mainstreaming the Sweden Democrats - mapping changes and continuities in party ideology 1989-2019 through discourse analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mikaela Kriss; [2021]
  Nyckelord :radical right; Sweden Democrats; GAL-TAN; flexibility; normalisation; authoritarianism; trygghet; people’s home; Social Sciences;

  Sammanfattning : Much academic literature has explained the success of radical right parties across Europe in the last few decades through the increased importance of the sociocultural, conceptualised as the GAL-TAN, or libertarian-authoritarian, scale. The late rise of the Sweden Democrats, long considered an exception to the rule, as a successful radical right party, has attracted some academic interest and various explanations on what may have caused this sudden success. LÄS MER

 5. 5. Den skickliga expertisen och den plikttrogna husmodern : En kvalitativ undersökning av mannen och kvinnan i Husmors Filmer ifrån 1953 - 1975

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hampus Götesson; [2021]
  Nyckelord :Husmoder; husmödrar; husmorsfilmer; husmorsfilm; spelfilm; folkhemmet; folkhem; filmanalys; genusanalys; genusgeografi; maskulinitetsteori; Hirdman; Connell; rörelsemönster; könsmönster; kvinnohistoria; genuspresentation; genusfilm; filmteori;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar sig på framställandet av mannen och kvinnan i Husmors Filmer under 1953 – 1975. Husmors Filmerna riktade sig till husmodern i hemmet och koncentrerade sig dels på hemmets faktorer så som matkultur, inredning och bohag, men även dels på olika hushållstekniker som städning och matlagning där husmodern ständigt var i fokus. LÄS MER