Sökning: "Folklore"

Visar resultat 11 - 15 av 69 uppsatser innehållade ordet Folklore.

 1. 11. BORT ESSÄ

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Ida-Johanna Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :folklore; death; funeral; art; installation; sculpture; healthcare; anatomy; folktro; döden; begravning; konst; installation; skulptur; kroppen; sjukvård; anatomi; utan botten utan lock;

  Sammanfattning : Examensarbete på masternivå bestående av fysiska objekt (skulptur, installation) samt en essä i textform. Ämnet behandlar historia och folktro, poesi, begravningar, döden, gravutsmyckningar samt traditioner kring att arbeta med den döda kroppen (inom sjukvården eller andra sammanhang) ... LÄS MER

 2. 12. Att fabulera genom research : hur fantastikförfattare söker information i sitt skönlitterära skrivande för barn och unga

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Marie Metso; [2018]
  Nyckelord :informationssökning; research; informationssökningsbeteende; informationsbeteende; informationsinhämtning; informationsinsamling; författare; skönlitterära författare; författaraspiranter; litterärt skapande; kreativt skrivande; skönlitterärt skrivande; skrivande; skrivprocess; författarskap; författande; inspiration; fantastik; fantasy; science fiction; skräck; barn- och ungdomslitteratur; ungdomslitteratur; unga vuxna; ungdomsromaner; barnlitteratur; bilderböcker; lättläst; informationsbarriärer; the rhythm of writing; sökstrategier; snabbsökning; bärplockning; pärlodling; ABM; B I; biblioteks- och informationsvetenskap; informationsvetenskap; information-seeking; information-seeking behaviour; information behaviour; information retrieval; information gathering; authors; novelists; writers; creative writing; writing fiction; fiction writing; writing; writing process; authorship; speculative fiction; horror; children’s and young adult literature; young adult fiction; young adult literature; children’s literature; children’s fiction; picture books; easy read; information barriers; search strategies; simple searching; quick-and-dirty; berry-picking; pearl-growing; ALM; LIS; Library and Information Science; Information Science; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how fiction authors seek information in their writing, which still is a vastly under-researched subject within Library and Information Science. Why then are there so few of us in this discipline who ask themselves which information behaviour and information needs that exist among the ones writing the literature filling our libraries? This study was carried out by using a qualitative method where six informants were interviewed in semi-structured and individual interviews, as well as in a group interview. LÄS MER

 3. 13. Fågelfångstanläggningar : Sockensamer & skogsfågelfångst i Gävleborg och Västernorrland under historisk tid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jennie Lust; [2018]
  Nyckelord :Sockenlappar; sockensamer; samer; Gävleborg; Västernorrland; fågelfångstanläggningar; skogsfåglar; ångermanland; medelpad; hälsingland; gävleborg;

  Sammanfattning : This paper seeks to provide a better understanding of the supposed connection between Parish Sami and the little researched stone remnants of grouse trapping, i.e. LÄS MER

 4. 14. Vitt brus : om långtidsbevarande av ljud och rörlig bild

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Douglas Gunnarsson; Christian Svenneheim; [2018]
  Nyckelord :ABM; arkivvetenskap; arkivarie; audiovisuell; ljud; video; långtidsbevarande; Terry Cook; digital; arkivteori; Wolfgang Ernst; ALM; archival science; archivist; audiovisual; sound; long-term preservation; postmodern; archival theory; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine the preservation of audiovisual objects and how methods surrounding this may affect the material as well as the archival profession. Physical recording formats – such as cassette tapes or compact discs – deteriorate quickly and are becoming progressively obsolete, which in turn makes it problematic to safeguard the information they contain. LÄS MER

 5. 15. Vargen, den trebenta hunden och Djävulen : En motivanalytisk studie kring föreställningen om varulven i svensk folktro

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Sophia Eklund; [2018]
  Nyckelord :the werewolf; the Devil; folklore; blood; transformation; dog; black dog; wolf;

  Sammanfattning : .... LÄS MER