Sökning: "Folkmordet i rwanda"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Folkmordet i rwanda.

 1. 1. Identitet och försoning : En narrativ analys av hur försoningsprocessen samt relationen mellan identitet och försoning i Rwanda efter folkmordet 1994 gestaltas i Netflix-serien Black Earth Rising (2018)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sandra Sjödén; [2022]
  Nyckelord :Identitet; Försoning; Black Earth Rising 2018 ; Rwanda; Postkolonialism; Religionsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur försoningsprocessen efter folkmordet i Rwanda 1994 framställs i Netflix-serien Black Earth Rising (2018) samt hur relationen mellan identitet och försoning gestaltas. De identitetsmarkörer som behandlas är hutu/tutsi samt västerländsk/afrikan. LÄS MER

 2. 2. Hur skildras FN:s insatser under två folkmord på två olika kontinenter? : En komparativ studie av svenska mediers rapportering om folkmordet i Rwanda och folkmordet i Srebrenica

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Josefine Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Folkmord; presstudie; Rwanda; Srebrenica; FN;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how the Swedish newspapers Aftonbladet and Svenska Dagbladet have reported on the genocide in Rwanda which is a country in Africa and the genocide in Srebrenica, which is a city located in Europe. In both cases, there are elements that affect how much and in what way newspapers chose to report on what was happening. LÄS MER

 3. 3. När världen tittade bort : En komparativ innehållsanalys mellan den västerländska nyhetsrapporteringen och den inhemska bilden av folkmordet i Rwanda våren och sommarn 1994.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Belan Omar; [2019]
  Nyckelord :Rwanda; Genocide; Hutu; Tutsi; western media; media; human rights; UN; Rwanda; Folkmord; media;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that Western media often show the wrong picture of what happened during the genocide in Rwanda 1994. What is described in the news reporting is explained as a new civil war between the two different ethnic groups hutu and tutsi. LÄS MER

 4. 4. Humanitarian interventions - Should it be legal under contemporary international law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Alderin; [2018]
  Nyckelord :Public international law; Humanitarian interventions; Human rights; Responsibility to protect; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Humanitarian interventions is a well debated subject within international law. When it comes to the legality of humanitarian interventions the international community is divided and a lot of material regarding such interventions can be found. LÄS MER

 5. 5. Att agera eller inte agera? : En studie om hur Frankrike, Belgien och Rwanda agerade i folkmordet i Rwanda 1994.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Hidiana Silander; [2017]
  Nyckelord :United Nations; UN; Rwanda; Belgium; France; Genocide; Secourity Council; RPF; UNAMIR; Förenta Nationerna; FN; Rwanda; Belgien; Frankrike; Folkmordet i Rwanda; Säkerhetsrådet; Folkmord; RPF; UNAMIR;

  Sammanfattning : Folkmordet i Rwanda 1994 pågick under tre månader och är ett av de mest brutala folkmorden som har utförts under modern tid. Under dessa tre månader dödades ca 800 000 personer och takten i mördandet i Rwanda var fem gånger högre än vad dödandet var under Förintelsen. LÄS MER