Sökning: "Folkpartiet"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Folkpartiet.

 1. 1. Rösta på oss!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Brandt; [2020]
  Nyckelord :politik; politisk kommunikation; personifikation; valaffischer; semiotisk analys; Centerpartiet; Liberalerna; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vart fjärde år, i valtider, uppstår en viss typ av kommunikation då och enbart då. Valaffischer trycks än idag i stora upplagor och sätts upp vid valda platser i hela Sverige, vilket leder till en stor exponering hos invånarna. LÄS MER

 2. 2. Grundskolereformen: för traditionens, individens frihets eller samhällsutvecklingens skull?-   -En studie av Socialdemokraternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Högerpartiets syn på kunskap i riksdagsdebatten om grundskolereformen 1962

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erik Anfelt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När beslut om införandet av grundskolan skulle tas i riksdagen 1962 var en av de viktigaste frågorna som behandlades vilken kunskap som skulle prägla den nya skolan. Tidigare forskning visar att skolan ur olika perspektiv både i Sverige och andra länder präglas av en viss syn på kunskap och att de svenska partierna inte hade en samsyn på skolans kunskapsförmedlande uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Makten och skolan : Debatten om skolan inför riksdagsvalet 2014

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hampus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Skola; debatt; argumentationsanalys; val; riksdag; 2014; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Undersökningen syftar till att analysera hur riksdagspartierna argumenterade kring den svenska skolan inför valet 2014. Frågeställningen för undersökningen var: Hur argumenterade partierna kring skolans styrning? Hur argumenterade partierna kring betyg och resultat? Hur argumenterade partierna kring friskolor? Hur argumenterade partierna kring lärares roll och lärarprofessionens status? Metod Det empiriska materialet bestod av 1) debattartiklar skrivna av partiledare eller språkrör samt skolpolitiska talespersoner, 2) SVT:s utfrågningar av partiledarna, 3) partiernas valprogram. LÄS MER

 4. 4. Regeringskrisen 1978 utifrån två perspektiv : Massmedierna och partiernas ståndpunkt i kärnkraftsfrågan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :David Kälveus; [2019]
  Nyckelord :The government crises; energy politics; mass media;

  Sammanfattning : This research highlights the swedish government crisis in 1978, based on two perspectives and how they affected the crisis. These include mass media and how the politicians acted in relation to their respective parties' standpoint on the nuclear power issue. LÄS MER

 5. 5. Flexicurity - Europeiska begreppet som väckte känslor - En studie om flexicurity begreppets inverkan på den politiska debatten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Furvik; [2018-05-15]
  Nyckelord :Flexicurity; flexibility; security; neo-liberal; keynesianistic; moderaterna; folkpartiet; centerpartiet; kristdemokraterna; socialdemokraterna; vänsterpartiet; miljöpartiet; sverigedemokraterna; labour market.;

  Sammanfattning : In the beginning of the 21th century the debate about flexicurity, which in other wordscombines flexibility and security on the labour market, was increasingly blowing up. BothDenmark and the Netherlands had labor markets which were considered being within theframes of flexicurity. But there were not only positive words about flexicurity. LÄS MER