Sökning: "Folkrätt våldtäkt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Folkrätt våldtäkt.

 1. 1. Går det att sätta ner foten mot barnäktenskap? - Om Sveriges möjligheter att på juridisk väg stoppa en oönskad företeelse som är legal utomlands

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Segerfelt; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; internationell privaträtt; folkrätt; barnäktenskap; barnäktenskapsbrott; åtalsförordnande; legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Child marriage is a phenomenon existing in many parts of the world. In 2004 a new law came into force stating that Sweden does not recognize foreign child marriages if at least one of the parts has ties to Sweden. In order to achieve an increased protection against child marriage the legislation was further strengthened in 2014. LÄS MER

 2. 2. I krig är allt tillåtet? - Sexuellt våld och våldtäkt i väpnade konflikter - en feministisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Ramberg; [2017]
  Nyckelord :ICC; Feministisk analys; Väpnade konflikter; Våldtäkt; Sexualbrott; Internationell straffrätt; Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexualbrott i väpnade konflikter har sedan 1990-talet varit ett ämne högt upp på den folkrättsliga tapeten. I och med grundandet av ICC var förväntningarna höga för att straffriheten för sådana brott skulle minska. Resultaten kom dock inte så snabbt som många hoppats, vilket föranledde skarp kritik mot Åklagarens arbete. LÄS MER

 3. 3. Rape as a weapon of war? - A critical legal analysis of the definition of rape and the concept of rape as a weapon of war

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Lundgren; [2015]
  Nyckelord :våldtäkt som stridsmedel; rape; rape as a weapon of war; folkrätt; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Systematic rape of women in wartime is an ancient issue. For centuries, rape was seen as an inevitable by-product of war and it is not until recently that the international community has recognized rape as a weapon of war. LÄS MER

 4. 4. Svensk våldtäktslagstiftning och mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Håkanson; [2013]
  Nyckelord :straffrätt; folkrätt; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Oroande få våldtäkter leder idag till en fällande dom. Mörkertalet befaras dessutom vara stort. Våldtäkt i sig är ett brott som utgör en kränkning av EKMR, och varje person vars mänskliga rättigheter kränks skall, enligt Artikel 13 EKMR, ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet. LÄS MER

 5. 5. Right to Counsel for Injured Party - A Comparative Study of Sexual Assault Victims' Rights in Sweden, Arizona & Massachusetts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Carlsson; [2010]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the late 1980s when the Counsel for Injured Party Act (1988:609) was introduced, Swedish victims of sexual assault have had the right to a special legal counsel in the form of a government funded counsel for injured party. The underlying idea behind the Act was that sexually assaulted women are in need of extra support and assistance through the legal proceedings, especially during the preliminary investigation and the following trial. LÄS MER