Sökning: "Folkrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 655 uppsatser innehållade ordet Folkrätt.

 1. 1. Unwanted Returnees : Legal Aspects of Sweden's Non-Repatriation Policy of Detained Women and Children in al-Hol and Roj Camps

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aws Al-Kohaili; [2022]
  Nyckelord :Public international law; General international law; Human Rights; Islamic State; IS; Syria; Repatriation; War; Folkrätt; Mänskliga rättigheter; Islamiska staten; IS; Syrien; Reparation; Barnkonventionen; Internationell rätt; Krig;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skyldigheten att bistå personer i sjönöd : - och kriminaliseringen av frivilliga sjöräddningsorganisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Fagerström; [2021]
  Nyckelord :Human rights; law of the sea; migration; international public law; rescue at sea; Mänskliga rättigheter; havsrätt; migration; folkrätt; sjöräddning;

  Sammanfattning : The interest of suppressing migrant smuggling at sea is to be considered as part of state sovereignty and the state’s right to migrant control. This combat against criminal activity at sea is a balance between state security interest and ensuring the safety of migrants on board suspected vessels. LÄS MER

 3. 3. Användningen av kärnvapen som självförsvar - En rättslig analys av kärnvapens legalitet i extrema fall av självförsvar när statens överlevnad hotas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vanessa Sidlo; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; Kärnvapen; Självförsvar; Public international law; Nuclear weapons; Self-defence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kärnvapen är i allra högsta grad kraftfulla militära och politiska vapen. På grund av detta är frågan om dess legalitet i internationell rätt sedan länge omdebatterad. När frågan ställdes inför den internationella domstolen myntades ett nytt begrepp; ”statlig överlevnad”. LÄS MER

 4. 4. Förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt inom EU - En fallstudie om skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dajana Kalman; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; folkrätt; skatteavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With increased globalization in the world, there are more cross-border situations between two countries that in one way or another affect both companies and individuals. This essay focuses on what, for tax purposes, can happen to the individual in a cross-border situation. LÄS MER

 5. 5. Mänskliga rättigheter men omöjliga skyldigheter? En studie av den internationella regleringen av företags skyldighet att respektera mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Floruta Juhlin; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; mänskliga rättigheter; human rights law; UNGP; UN Guiding Principles on Business and Human Rights; business and human rights; transnational corporations; transnationella företag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Transnational corporations are today in general not considered to be obligated under international law to respect human rights. In states where the protection of human rights through national law is weak corporations thus may violate human rights without risking becoming subjects to legal santioncs. LÄS MER