Sökning: "Folkrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 709 uppsatser innehållade ordet Folkrätt.

 1. 1. Exceptionalism in Generic Situations - Should the Kosovo Advisory Opinion be regarded as sui generis?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Roy Jasim; [2023]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to remedial secession is one of the most divisive issues in interna-tional law. An increasing number of legal scholars have argued that such a right exists, but State practise has shown little support for such a right. LÄS MER

 2. 2. Aggressionsbrottet mot Ukraina – Ansvarsutkrävande av den ryska ledningen : En utredning av utmaningarna och möjligheterna rörande jurisdiktion och immunitet vid lagföring av den ryska ledningen för aggressionsbrottet mot Ukraina

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Ribaric Morin; [2023]
  Nyckelord :Folkrätt; internationell straffrätt; statsimmunitet; jurisdiktion; internationella brottmålsdomstolen;

  Sammanfattning : Författaren utforskar möjligheterna att lagföra den ryska ledningen för aggressionsbrottet mot Ukraina. Främst analyseras de utmaningar som uppstår rörande jurisdiktion och immunitet vid lagföring av aggressionsbrottet. Utredningen grundar sig till stor del på redan etablerade internationella domstolar och tribunaler. . LÄS MER

 3. 3. Artificiell Intelligens och krigets lagar : Kan skyddet i internationell humanitärrätt garanteras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Öholm; [2023]
  Nyckelord :folkrätt; internationell humanitär rätt; humanitär rätt; IHL; krigets lagar; artificiell intelligens; AI; autonoma vapen; autonoma vapensystem; LAWS; Genévekonventionen; Genèvekonventionerna; Haagkonventionen; Haagkonventionerna; vapenkonventionen; Förena nationerna; FN; Human Rights Watch; Stop Killer Robots; Internationella brottsdomstolen; Internationella domstolen; distinktionsprincipen; proportionalitetsprincipen; försiktighetsprincipen; Internationella rödakorskommittén; ICRC; kombattanter; civila; skydd av civila;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is one of the fastest developing technologies globally. AI has recently entered warfare and thus taken a place in international law. Today the use of AI in warfare is through machine learning and autonomous weapon systems. LÄS MER

 4. 4. Vad som lämnades i jorden: Det radioaktiva arvet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacob Lenz; [2023]
  Nyckelord :Depleted uranium; Just war theory; Genevekonventionen; folkrätt; The principle of distinction; the principle of proportionality; the principle of restorative care; Law and Political Science;

  Sammanfattning : War has for a long time been fought at the expense of civilians. Depleted uranium has been one such object used in war that in the end would leave its mark on the civilian population and still today is the subject of discussions regarding its use. LÄS MER

 5. 5. Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter: Särskilt om skyldigheter gentemot foster/barn som vid sen abort visar livsduglighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Månsson; [2023]
  Nyckelord :Folkrätt; Offentlig rätt; Medicinsk rätt; Sen abort; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det uppkommit ett fåtal fall där foster/barn uppvisar livstecken eller livsduglighet vid sen abort. Det har medfört en diskussion, såväl etisk som rättslig, avseende hälso- och sjukvårdspersonalens agerande i den uppstådda situationen. LÄS MER