Sökning: "Folkrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 627 uppsatser innehållade ordet Folkrätt.

 1. 1. Skyldigheten att bistå personer i sjönöd : - och kriminaliseringen av frivilliga sjöräddningsorganisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Fagerström; [2021]
  Nyckelord :Human rights; law of the sea; migration; international public law; rescue at sea; Mänskliga rättigheter; havsrätt; migration; folkrätt; sjöräddning;

  Sammanfattning : The interest of suppressing migrant smuggling at sea is to be considered as part of state sovereignty and the state’s right to migrant control. This combat against criminal activity at sea is a balance between state security interest and ensuring the safety of migrants on board suspected vessels. LÄS MER

 2. 2. Sårbart skydd – en undersökning av rätten till jämlik tillgång till en effektiv asylprocess för asylsökande med PTSD utifrån Europakonventionen ur ett kritiskt intersektionalitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Lie; [2021]
  Nyckelord :PTSD; asylprocess; EKMR; CRPD; folkrätt; asylrätt; funktionsrätt; intersektionalitet; jämlikhet; sårbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the equal right to access to an effective asylum process for asylum seekers with PTSD under the European Convention on Human Rights. In the asylum process, certain criteria are set out for determining the credibility of the asylum story. PTSD is a disability that makes it difficult for the asylum seeker to meet these criteria. LÄS MER

 3. 3. Statsansvar och icke-statliga väpnade aktörers ansvar - En studie om staters ansvar för icke-statliga väpnade aktörers överträdelser av de mänskliga rättigheterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sofia Swenson; [2021]
  Nyckelord :Statsansvar; responsibility; state responsibility; folkrätt; icke-statliga aktörer; non-state armed groups; International Law Commission ILC ; ARSIWA; Human Rights; non-state actors; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom traktat och sedvanerätt inom folkrätten åtar sig stater ansvar och skyldigheter att agera på ett visst sätt gentemot sina medborgare samt andra stater. Det är dock inte alltid staten följer dessa regleringar utan istället inskränker på individers mänskliga rättigheter och därmed går emot internationell rätt. LÄS MER

 4. 4. Kvinnokonventionens status i Norden : En aktiv kamp för jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Isabelle Byberg; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; Kvinnokonventionen; implementering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har behandlat den internationella kvinnokonventionen. Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur de fyra grannländerna Sverige, Finland, Norge och Danmark har implementerat konventionen genom att betrakta de åtgärder som vidtagits. LÄS MER

 5. 5. Terrorism i krig : En studie av förhållandet mellan svensk terroristbrottslagstiftning och internationell humanitär rätt i ljuset av kriget i Syrien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Thunegard; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; svensk terroristbrottslagstiftning; terrorism; internationell humanitär rätt; IHL; folkrätt; väpnad konflikt; Syrien; Irak;

  Sammanfattning : .... LÄS MER