Sökning: "Folkrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 611 uppsatser innehållade ordet Folkrätt.

 1. 1. En medveten gränspolitik eller panik? : En undersökning av EU-medlemsstaternas folkrättsliga åtaganden gentemot skyddsbehövande vid extraterritoriella gränskontroller, med utblickar mot tredjelandssamarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Darin Muhieddine; [2020]
  Nyckelord :Asylum; people in need of protection; EU law; public international law; non-refoulement; extraterritorial border controls; cooperation with third countries; Asyl; skyddsbehövande; EU-rätt; folkrätt; non-refoulement; extraterritoriella gränskontroller; tredjelandssamarbeten;

  Sammanfattning : Genom åren har flyktingar och andra skyddsbehövande gjort försök att ta sig till Europa. Avsaknaden av reguljära vägar har dock resulterat i att hundratusentals människor har mist sina liv på de alternativa vägarna längs Medelhavet. LÄS MER

 2. 2. Ryms det anticipatoriska självförsvaret inom ramen för en tredje stats suveränitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabella Krvavac; [2020]
  Nyckelord :Folkrätt; anticipatoriskt självförsvar; självförsvar; suveränitet; tredje stat; territorialstat; jus ad bellum.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The year 2020 started with Soleimani, the Iranian general, being killed in an American drone attack. The attack raised the question of anticipatory self-defence and its legitimacy, which has been a controversial subject ever since the time of Hugo Grotius. The prohibition of the use of force in art. LÄS MER

 3. 3. The Protection of LGBT+ rights in International Criminal Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Olofson; [2020]
  Nyckelord :Folkrätt; Public International Law; Queer Law; Queer critical Theory; Crimes against humanity; Persecution; International Criminal Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexual and gender minorities have historically and globally been vulnerable to persecutory and discriminatory acts. Today, sixty-eight United Nations member states criminalize consensual same-sex sexual conduct and nine states expressively criminalize the gender identity/expression of transgender people. LÄS MER

 4. 4. Relations of Power and Democratic Accountability in Investor-State Arbitration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Mohlin; [2020]
  Nyckelord :International investment law; public international law; international economic law; investor-state arbitration; investor-state dispute settlement; ISDS; investment arbitration; international arbitration; accountability; democratic accountability; Michel Foucault; Foucault; folkrätt; internationell investeringsrätt; internationell ekonomisk rätt;

  Sammanfattning : International investment agreements largely cover today’s transnational investments. These agreements confer certain substantive rights to foreign investors while simultaneously obliging host-states to act in a given manner so as to not interfere with the investments. LÄS MER

 5. 5. Medborgarskapet - en mänsklig rättighet eller ett privilegium? : Om skyddet för rätten till medborgarskap vid återkallelse på grund av terrorism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Siri Stjernfeldt; [2020]
  Nyckelord :Medborgarskap; terrorism; folkrätt; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER