Sökning: "Folkrörelser"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Folkrörelser.

 1. 1. Kvinnors föreningsliv omkring 1920-talet i Södertälje : En inblick på kvinnors föreningsliv i Södertälje omkring införandet av den allmänna rösträtten i Sverige

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Kvinnohistoria; föreningsliv; föreningar; Södertälje; 1920;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen och dess forskning är att undersöka kvinnors föreningsliv i en medelstor svensk stad i Sverige kring 1920-talet. Det finns fortfarande många hål i det vi kallar kvinnohistoria och dessa hål behöver fyllas igen. LÄS MER

 2. 2. Museum as Activist: (Re)inventing Institutional Paradigm at the Museum of Movements in Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Olga Zabalueva; [2018]
  Nyckelord :migration museums; participation; activism; museum definition; democracy; Museum of Movements; museology; civil society; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Vad händer bakom museimontrar och magasindörrar? Vem bestämmer vilket kulturarv som ska bevaras och vilken del av det ska utställas? Vem driver det osynliga maskineriet av museernas backstage-funktioner och genomför dagliga museirutiner? Museer som modernitetsinstitutioner har en särskild roll i processen för kunskapsproduktion och maktfördelning inom samhällen, först och främst genom att synliggöra vissa grupper och historier. Sedan 1900-talet uppmärkte man efterfrågan på strukturella förändringar i museer och på 2000-talet står det klart att museer behöver agera och framhålla sitt sociala ansvar. LÄS MER

 3. 3. Den Svenska Folkrörelsekulturen : En deskriptiv studie om folkrörelsers organisationskultur under påverkan av kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Setareh Malekzadeh; Bahram Nouraei; [2017]
  Nyckelord :Organizational Culture; Civil Society; Social Movements; Grassroots; Cultural Policy; New Public Management; Abstract Management; Swedish Workers’ Educational Association; Swedish National Touring Theatre; ABF; Riksteatern; Organisationskultur; Folkrörelser; Gräsrotsrörelse; Civilsamhället; Kulturpolitik; ABF; Riksteatern;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga organisationskultur inom folkrörelseorganisationer samt att undersöka dess eventuella förändringar under påverkan av kulturpolitiken. Denna studie tillämpar Geert Hofstedes teorier som behandlar olika nivåer och dimensioner av organisationskultur. LÄS MER

 4. 4. Civilsamhällets regionala förutsättningar som samhällsaktör : Institutionalisering av en ny samhällsroll?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johannes Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Civilsamhället; ideella organisationer; överenskommelsen; samhällsroll; välfärd; röst; service; institutionalisering.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilken symbolisk bild som framhävs av det regionala civilsamhällets samtida roll som aktör på samhällsarenan, och undersöker detta ur ett institutionaliseringsperspektiv. I bakgrund av utvecklingarna med governance, kommersialisering i offentliga policyområden och nedmontering av välfärdsstater har det skapats utmaningar för civilsamhällets organisationer rörande utvecklingen av deras samhällsroll. LÄS MER

 5. 5. Nykterhet och Kollektiv Identitet. : Kollektiv identitet inom Nykterhetsorganisationen Verdandi (NOV) i bruksorten Hällefors. (1927-1942)

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Tommy Lund; [2017]
  Nyckelord :Temperance; collective identity; verdandi; temperance organization; temperance movement; Nykterhet; Kollektiv identitet; föreningsliv; verdandi; nykterhetsorganisation; nykterhetsrörelsen;

  Sammanfattning : Alla folkrörelser har sin start någon gång under 1700-talet men precis som med nykterhetslöftet så skulle rörelserna, och framförallt nykterhetsrörelsen ta fart under 1800-talet. Till att ha nykterhetsorganisationer som förespråkade måttligt bruk kom de vid 1800-talets slut förespråka absolutism. LÄS MER