Sökning: "Fond"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet Fond.

 1. 1. Att vara eller inte vara, hållbar. - En analys av sambandet mellan hållbarhet och prestanda inom hållbara fonder på den svenska fondmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Lundquist; Daniel Pettersson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Hållbara fonder; socially responsible investing; riskjusterad avkastning; risk; avgift; Morningstar; Svanen; Hållbarhetsprofilen.;

  Sammanfattning : Andelen svenskar som sparar i hållbara fonder har under det senaste decenniet ökat exponentielltoch det är idag en tredjedel av svenska investerare som placerar sina pengar i hållbara alternativ.I samband med en ökad efterfrågan på hållbara fonder har också frågan om hur hållbarhetpåverkar fondens prestanda blivit central. LÄS MER

 2. 2. Signalling commitment to sustainability on the mutual fund market : An investigation of the Swedish equity mutual fund market

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Mattias Andersson; Erik Bernstrup; [2020]
  Nyckelord :Nordic Swan Ecolabel; Equity mutual funds; Signalling; eco-labelling; sustainable investing; Svanenmärkning; Aktiefonder; Signalteori; Eko-märkning; Hållbart investerande;

  Sammanfattning : In the midst of climate change and growing concern about social aspects, investors want to make informed sustainable choices regarding their consumption and investments. Many companies are trying to stay ahead of the curve by engaging in Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 3. 3. Beehive

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Lovisa Christensson; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I started out this project with an interest in how important play is for a healthy childhood. I wanted to investigate in how we can develop play equipment for playgrounds and how the form language affects the imagination. LÄS MER

 4. 4. Har Svanenmärkningen någon effekt på fonders avkastning? : En eventstudie som undersöker huruvida Svanenmärkningen leder till förändringar i avkastning för fonder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Johannessen; Amanda Johansson; [2020]
  Nyckelord :Svanen; Svanenmärkta fonder; eventstudie; marknadsmodellen; hållbara investeringar; hållbara fonder;

  Sammanfattning : Allt fler väljer att investera och spara långsiktigt i hållbara fonder. Mot bakgrund av detta ämnar denna studie att undersöka hur Svanenmärkningen påverkar fonders avkastning. LÄS MER

 5. 5. Stochastic Modelling of Cash Flows in Private Equity

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Oscar Ungsgård; [2020]
  Nyckelord :Private Equity; Stochastic Process; Cash flow forecasting; value at risk; monte carlo; Private Equity; Stokastisk Process; Cash flow forecasting; value at risk; monte carlo;

  Sammanfattning : An investment in a private equity is any investment made in a financial asset that is not publicly traded. As such these assets are very difficult to value and also give rise to great difficulty when it comes to quantifying risk. LÄS MER