Sökning: "Fonder tillväxt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Fonder tillväxt.

 1. 1. Kvalitativ studie: svenska pensionsinstitut : Internationell investeringsstrategi mot fastigheter

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Deborah Mezgebu; [2017]
  Nyckelord :International; diversification; Real Estate; joint ventures; funds; investment; strategies; Internationell; diversifiering; fastigheter; joint ventures; fonder; investering; strategier;

  Sammanfattning : Det finns det goda argument för internationell portföljdiversifiering: marknader rör sig inte synkroniserat och genom att exponera mot olika marknader minskar den totala risken i portföljen. Mogna kapitalmarknader, där stora institutionella investerare har ett strukturellt överutbud av kapital, kan välja att förflytta en del kapitalöverskottet utomlands. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av placeringsinriktningar och förvaltningsstrategier på aktiefonders avkastning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Clas Lindberg Odhner; Mark Wallertoft; [2014]
  Nyckelord :Placeringsinriktning; Aktiefond; Avkastning; Förvaltningsstrategi; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån fonders karaktärsdrag undersöka om det går att utforma en investeringsstrategi som konsekvent slår marknaden. Detta görs med hjälp av regressionsanalyser som har för syfte att undersöka vilka karaktärsdrag som påverkar en fonds avkastning. LÄS MER

 3. 3. European Real Estate Debt Funds – And The Nordic Institutional Investors’ Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Sjögren; [2014]
  Nyckelord :Real estate debt funds; capital structure; Institutional investors; Fastighetskreditfonder; Kapitalstruktur; Institutionella investerare;

  Sammanfattning : European banks have as a result of the latest financial crisis and regulations such as Basel III started to decrease their liquidity to commercial real estate in an attempt to decrease the commercial real estate related assets in their books. The decreased lending in combination with an estimated need of refinancing of approximately €500 billion among the European commercial real estate actors in the upcoming years have forced the European commercial real estate lending market to undergo some structural changes to cope with the emerged funding gap. LÄS MER

 4. 4. Fondförmögenhetens inverkan på risk-justerad avkastning : En studie på den svenska fondmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Lindqvist; Jacob Wiberg; [2014]
  Nyckelord :Risk-justerad avkastning; fond; fonder; CAPM; Fama; French; Carhart; Trefaktor; Fyrfaktor; Fondförmögenhet; Fondstorlek; NAV;

  Sammanfattning : Fondmarknaden har sett en stadig tillväxt under senare år och likaså har även den totala förmögenheten på den svenska marknaden haft en kraftig ökning. Majoriteten av alla svenskar är exponerade mot sparande i fonder på något sätt, antingen direkt via egna investeringar eller via sitt pensionssparande. LÄS MER

 5. 5. Hedge fund strategies on the Swedish market- Absolute return despite market fluctuation?

  M1-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Christian Christian Strömbäck; [2013]
  Nyckelord :Hedge funds; hedge fund strategies; absolute return; Hedgefonder; hedgefondstrategier; absolut avkastning;

  Sammanfattning : An alternative form of investing that has grown steadily during turbulent economic conditionsis the decision to invest in Hedge funds. Hedge funds differ from mutual funds by achievingabsolute returns, meaning that the funds use complex investment strategies in order to achievepositive returns regardless of the performance of the stock market. LÄS MER