Sökning: "Fondstruktur"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Fondstruktur.

 1. 1. Beskattning av carried interest : En analys av Nordic Capital-fallet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Simon Cardell; Philip Leidefeldt; [2014]
  Nyckelord :Carried interest; Nordic Capital; Carried interest; Nordic Capital; beskattning av carried interest; nordic capital-fallet; särskilda vinstandelar; liu; affärsjuridik;

  Sammanfattning : Det har på senare tid uppstått en diskussion angående det asymmetriska vinstdelningssystemet i riskkapitalfonder. Diskussionen gäller hur s.k. carried interest ska beskattas. LÄS MER

 2. 2. Lagstiftningens inverkan på Private Equity-marknadens storlek

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nicklas Uvelöv; Emil Hedberg; Edward Malmborg; [2004]
  Nyckelord :Private equity; Venture capital; Law Finance; EVCA; SVCA; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att se hur den svenska lagstiftningen skulle kunna förändras för att öka investeringarna på PE-marknaden. I uppsatsen undersöks om det föreligger en statistisk signifikans genom linjär regression hos ett antal lagregler och går kvalitativt igenom den befintliga svenska lagstiftningen för att finna orsaksvariabler och deras påverkan. LÄS MER