Sökning: "Fondutbud"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Fondutbud.

 1. 1. Ett hållbart pensionssparande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Therese Wallin Ek; Evnita Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Regressionsanalys; Portföljvalsoptimering; Premiepensionen; Hållbarhet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Samhällets intresse för hållbarhet är i dagsläget ett hett ämne vilket manifesteras i pensionssystemets växande hållbara fondutbud. Huruvida hållbara investeringar leder till en uppoffring av den finansiella prestationen eller inte finns det olika uppfattningar om. LÄS MER

 2. 2. Vad är hållbar fondförvaltning? : En studie om hur oklarheter gällande hållbarhetsbegreppet påverkar fondmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Ringertz; Veronika Wallin; [2017]
  Nyckelord :Fund management; sustainability; conceptual problems; information asymmetries; institutional theory.; Fondförvaltning; hållbarhet; begreppsproblematik; informationsasymmetrier; institutionell teori.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag ett stort utbud av hållbara fonder på den svenska marknaden och intresset för att investera hållbart ökar. Dock finns det inte någon entydig definition av hållbarhet och därmed blir innebörden av ”hållbar fondförvaltning” diffus. LÄS MER

 3. 3. Premiepensionssparandet : En studie om olika faktorers betydelse och deras koppling till pensionssparandet inom premiepensionen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nathalie Martio Cömert; Amanda Kihlman; [2016]
  Nyckelord :Sveriges Pensionssystem; Premiepensionen; Pensionssparande; Fondutbud; AP7 Såfa;

  Sammanfattning : Pensionen är idag ett aktuellt och omdebatterat ämne som berör hela den svenska befolkningens framtid. I och med att Sveriges pensionssystem reformerades år 1999 försköts ett större ansvar till den enskilda pensionsspararen, men det innebar även att den enskilda pensionsspararen fick ett större inflytande över sitt pensionssparande. LÄS MER

 4. 4. Avkastning, storlek och avgifter i premiepensionens fondutbud

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Wallin; Helena Stenman; [2015]
  Nyckelord :Fondstorlek; Fondavgift; Premiepension; Regressionsanalys; Riskjusterad avkastning; Sharpekvot;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ge en beskrivande bild av premiepensionens fondutbud, vad som skiljer de olika fondalternativen åt samt till att undersöka hur sambandet mellan riskjusterad avkastning, storlek och avgift är för premiepensionens fonder. Fonderna delas in i olika fondkategorier: aktiefonder, räntefonder, blandfonder och generationsfonder. LÄS MER