Sökning: "Fonologi"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Fonologi.

 1. 1. Nye stød i københavnsk rigsmål : En undersøgelse af forekomst og variation

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Annika Høeg; [2020]
  Nyckelord :Udtale; fonetik; fonologi; stød; sprogforandring; dansk; københavnsk rigsmål; nye stød i dansk; endelsers produktivitet; ikke-stødprincippet;

  Sammanfattning : Ifølge observationer af Grønnum og Basbøll er der sket en ekspansion af stødets forekomst, hvor ord som ikke tidligere har haft stød er begyndt at få det. Disse nye stød forekommer både under kendte betingelser og nye betingelser. LÄS MER

 2. 2. Presentation av palatalisering i fyra ryska språkvetenskapliga verk från 1800- talet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :John Ankarström; [2020]
  Nyckelord :Russian; palatalisation; phonetics; phonology; ryska; palatalisering; fonetik; fonologi;

  Sammanfattning : This thesis examines the presentation of palatalisation in four descriptions of Russian phonetics from the 19th century. It presents the modern phonetic and phonological view on palatalisation in Russian, with which the view presented in the examined 19th century works is compared. LÄS MER

 3. 3. Skriv bara såm de låtär : En kvalitativ studie om stavningsundervisning och rättstavning i åk 1 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kajsa Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Spelling; spelling education; spelling rules; zone of proximate development; phonology; morphology; Stavning; stavningsundervisning; stavningsregler; proximala utvecklingszonen; fonologi; morfologi;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to investigate how five Swedish teachers relates to the spelling education in grade 1 and 3. The material of this study consists of texts from students from grade 1 and interviews with 5 teachers in the Stockholm area. LÄS MER

 4. 4. Digitaliserad undervisning i svenska som andraspråk En kartläggning av lärares bruk av digitala resurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Salim Mohammed Ali; [2019]
  Nyckelord :Andraspråkundervisning; digitalisering; digitala resurser; nyanlända elever; språkdidaktik; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på digitaliseringen och dess användning vid inlärning och undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. Syftet med studien är att ta reda på hur lärare som undervisar svenska som andraspråk i tre olika gymnasieskolor använder digitalisering och hur de hanterar de olika digitala resurserna i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla ett ordförråd : En systematisk litteraturstudie om metoder för att utveckla ordförråd hos barn och elever med dövhet och hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Joakim Holmgren; Annie Goebel; [2019]
  Nyckelord :Dövhet och hörselnedsättning; utveckling av ord och begrepp; metod; tvåspråkighet; talspråkighet.;

  Sammanfattning : Barn med dövhet och hörselnedsättning får inte som normalhörande barn tillgång det talade språket automatiskt via hörseln. Ord och begrepp måste läras in på ett medvetet och systematiskt sätt för att denna elevgrupp inte ska komma efter i språkutvecklingen. LÄS MER