Sökning: "Fonologi"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet Fonologi.

 1. 1. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER

 2. 2. Uppfattat talspråk för barn med olika modersmål under försämrade förhållanden skapat av ljudkodning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lovisa Harald; [2021]
  Nyckelord :Semantik; Fonologi; Noise vocoding Ljudkodning ; Modersmål; Barn; Talspråk;

  Sammanfattning : Varje dag använder vi människor vårt språk, i former som är både auditiva och visuella. Många av dessa situationer och scenarion som uppstår i dagens samhälle kan försämra dessa förhållanden av språket och vår förståelse för det. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 4. 4. Fonologisk utveckling hos typiskt utvecklade finska och svenska barn : En jämförande studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Anna Lindfors; Daniela Blöcker; [2021]
  Nyckelord :phonology; phonological development; Finnish; Swedish; comparison; fonologi; fonologisk utveckling; finsktalande; svensktalande; jämförelse;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe the phonological development of Finnish children and to compare phonological development between monolingual Finnish speaking children in Finland and monolingual Swedish speaking children living in Sweden. Twenty Finnish children between 3;1 and 4;10 years old participated in the study. LÄS MER

 5. 5. Hur semantik, fonologi och läsförmåga påverkar förmågan att uppfatta ljudkodat tal för barn i åldern 10-13 år.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anna Thulin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER