Sökning: "Food Production"

Visar resultat 1 - 5 av 1591 uppsatser innehållade orden Food Production.

 1. 1. Collaborative Food Production as a Tool for Sustainable Behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för marina vetenskaper

  Författare :Louisa Will; [2021-11-17]
  Nyckelord :Food Production; Sustainable; Collaborative; ocean literacy; blue community garden; sea society; hav och samhälle;

  Sammanfattning : text.... LÄS MER

 2. 2. Market Power in the Food Industry: The Swedish Egg Supply Chain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Virginia Ostrowski; Alexandra Öhrn; [2021-08-24]
  Nyckelord :Market power; competition; food industry; markups; productivity;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 3. 3. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
  Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

  Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER

 4. 4. The Swedish Food Industry in Light of the COVID-19 Pandemic. Sustainability in the Primary Production and Processing Sectors in a Time of Uncertainty and Crisis.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Muti Ljungberg; Julia Arnestrand; [2021-06-30]
  Nyckelord :COVID-19; Sweden; Primary food production; Primary food processing; Sustainability effects; Sustainable development;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic impacted the national crisis preparedness resulting in an increasedinterest for food self-sufficiency, while also disrupting the way business is conducted.Parallelly, the environmental crisis is advancing, increasing the need and interest forsustainable development. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the stability of immobilized lipases from Rhizomucor miehei and Rhizopus oryzae in high oleic sunflower oil

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Jinxu Xu; [2021]
  Nyckelord :lipase; immobilization; oxidation; biotechnology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lipase is one of the most useful enzymes in food industry, which can catalyze the hydrolysis and the synthesis of esters. However, the high cost due to the poor operation stability of lipase hinders the wide use of it. LÄS MER