Sökning: "Food Waste"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade orden Food Waste.

 1. 1. HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAPS BIDRAG TILL HÅLLBAR UTVECKLING : En studie om årskurs 9 elevers engagemang och förändringsbeteende i Skåne

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Viola De Carlo; Chatarina Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Home Economisc; Suistainable Development; grade 9th; County of Skåne; Hem- och konsumentkunskap; hållbar utveckling; årskurs 9; Skåne; handlingskompetens; familjepåverkan; förändringsbeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund Agenda 2030 för hållbar utveckling (HU) är den största utmaningen för mänskligheten och Sverige har valt att ha en ledande roll i detta arbete. Undervisning för HU är ett sätt att arbeta för att nå en del av de globala målen och läroplanen för Hem- och Konsumentkunskap (HK) omfattar HU i dimensionerna hälsa, ekonomi och miljö. LÄS MER

 2. 2. Fill your belly not your bin: An action research project to reduce food waste at Kunskapsskolan in Trelleborg, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Gyeong Jeong Min; Silvia Mugnaini; [2021]
  Nyckelord :Food waste; School canteens; Sustainability education; Three Spheres of Transformation framework; Sustainability science; Sweden; Trelleborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : School canteens have been identified as a unique case to address food waste due to their dual role: on one hand as big generators of food waste and on the other as settings to deliver education to reduce it. This thesis applies action research methodology to a collaborative project with a school called Kunskapsskolan in Trelleborg, Sweden, attempting to reduce food waste. LÄS MER

 3. 3. Digital nudging: en strategi för minskat matsvinn och hållbara matval vid skolmåltider

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Andersson; Mathilda Schütt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalizations progression have created new possibilities to work with sustainability questions which is one of many challenges for today’s society. Food waste and food choices are a big part of sustainability and are affected by human behavior. One way to work with human behavior is through digital nudging. LÄS MER

 4. 4. Participative Food Supply

  Master-uppsats, KTH/Stadsbyggnad

  Författare :Hu Jiayin; [2021]
  Nyckelord :Urban Development; Food Waste; Food Production; Suboptimal Food; Urban Farming;

  Sammanfattning : In Europe, 45% of vegetables and fruit have been lost before consumption. The main reason for the loss is suboptimal food, which is perfect based on safety and security but imperfect according to appearance or packaging. In this project, I want to find out new possibilities in urban development by suggesting a participative food supply chain. LÄS MER

 5. 5. Integration of food shelf-life in life cycle assessment of polymers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Divya Sukumaran Nair; [2021]
  Nyckelord :Food shelf-life; life cycle assessment; biopolymers; food packaging; sustainability; shelf-life induced food waste; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Biopolymers are being considered as a promising alternative to fossil-based polymers and this inclination towards biopolymers is due to their lower environmental impact owing to their origin from renewable resources. The environmental impact assessment, however, often does not consider the impact of barrier properties of polymers and the resulting differences in food waste generated in the supply chain. LÄS MER