Sökning: "Food and Beverage"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Food and Beverage.

 1. 1. Azelio’s Thermal Battery for Combined Heat and Power : A Thermo-economic and Market Research Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Lantz; [2020]
  Nyckelord :Carnot battery systems; thermal energy storage; techno economic analysis; market review;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to assess the market opportunities for two novel Carnot battery system solutions, one supplying power and low temperature heat as well as a system supplying medium temperature heat exclusively. To fulfill the objective, a methodology was developed and implemented to investigate the market potential, further two techno-economic models were developed and utilized to investigate the performance of such Carnot battery solutions. LÄS MER

 2. 2. En hållbar och värdeskapande affärsmodell : En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Johansson; Elina Berglund; [2020]
  Nyckelord :Business model; BMI; CSR; resources; SBMI; sustainability; value; TBL; Affärsmodell; BMI; CSR; hållbarhet; resurser; SBMI; värde; TBL;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En hållbar och värdeskapande affärsmodell - En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen. Författare: Elina Berglund & Matilda Johansson Nyckelord: Affärsmodell, BMI, CSR, hållbarhet, resurser, SBMI, värde, TBL. LÄS MER

 3. 3. Retursystem för take away-förpackningar i Sverige : En utvärdering av hinder för ett välfungerande retursystem ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siri Sinimaa; Jean-Ling Yeung; [2020]
  Nyckelord :Reutilization; reuse; survey; single-use plastic; system of reuse; deposit-return system; Återanvändning; återbruk; enkätundersökning; engångsplast; återbrukssystem; pantsystem;

  Sammanfattning : På europeiska stränder utgör plast som bland annat muggar och bestick en stor andel av det marina skräpet. För att begränsa resursanvändning och nedskräpning bedriver IVL Svenska Miljöinstitutet ett forskningsprojekt där ett retursystem för take away-förpackningar implementerats på elva restauranger och kaféer i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Integration of CSR into Management Control Systems : A focus on the social and environmental pillars through four case studies within the food industry

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marine Courtot; Coline Laurier; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Management Control Systems; Integration; Food Industry;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to improve the understanding of the organizational role of CSR and more specifically the sustainable development implementation process into various companies’ Management Control Systems (MCS). It aims to determine crucial internal and external factors influencing the CSR integration and evaluate the role of controls carried out during this process. LÄS MER

 5. 5. A Case Study of Five Young Entrepreneurs’ Perspectives Regarding SustainabilityImplementation in the Food & Beverage Business

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Sherly Basuki; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability Implementation; Business; F B Business; Entrepreneur;

  Sammanfattning : Nowadays, businesses are considering implementing sustainability and using it as a strategy. Many corporate are focusing on the sustainability of their business, hence how do small businesses or entrepreneurs approaching sustainability? Is sustainability essentialfor them as well? This study focuses on young entrepreneurs' perspectives towards sustainability implementation and theirmotivation on opening a business in the F&B industry. LÄS MER