Sökning: "Food chemistry"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Food chemistry.

 1. 1. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 2. 2. Isterband av Mjölmask

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Marcus Jacobsen; Mattias Stenström; [2021]
  Nyckelord :kitin; mjölmask; isterband; livsmedelsteknik; Chemistry;

  Sammanfattning : It is now allowed to sell mealworm (Tenebrio molitor) for food consumption, and it will probably play a major role in the search for future protein sources. The climate footprint of the mealworm is considerably smaller than for traditional livestock and is therefore of interest. LÄS MER

 3. 3. Dispersed bio-based binders as drop-in solution for non-woven industry

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Emma Ingo; [2021]
  Nyckelord :Dispersion; Modified Biopolymers; Non-Woven; Binders; Green Chemistry; Dispersion; Modifierade Biopolymerer; Non-Woven; Bindemedel; Grön Kemi;

  Sammanfattning : Sammanfattning på svenska: Målet med projektet var att utveckla ett system av disperserade bindemedel för non-wovenindustrin som inte förutsätter omfattande förändringar i befintliga processer. Bindemedlet ska vara biobaserat, bionedbrytbart och endast bestå av byggstenar som är matkontaktsgodkända av FDA och BFR. LÄS MER

 4. 4. Examination of Nopal Cactus Cladodes and its Effect on Postprandial Glycemic Regualtion through a Pilot Meal study on Healthy Volunteers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Omar Sokrat; [2021]
  Nyckelord :Nopal; Cladodes; Dietary fiber; Hydrolysis index; Glycemic response; Appetite variables; Applied nutrition; Food Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Opuntia ficus-indica is a cactus plant rich in dietary fiber and vitamins. It can be considered as a functional food, and some of its extracted components can be added as functional ingredients to improve postprandial glycemic regulation. LÄS MER

 5. 5. Bukhinneinflammation hos häst : en retrospektiv jämförelse av Strongylus vulgaris orsakad peritonit och idiopatisk peritonit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nina Sjödell; [2020]
  Nyckelord :häst; icke-strangulerande infarkt; avmaskning; bukvätska; Kolik;

  Sammanfattning : Sedan avmaskningsmedel började användas i större utsträckning på 80-talet har prevalensen av stor blodmask, Strongylus vulgaris, minskat. En studie från 2019 visar dock att prevalensen av S. vulgaris åter ökar på svenska gårdar, vilket kan bero på att hästägare inte använder utökad parasitdiagnostik för S. LÄS MER